Tallinna linnastu

Tallinn on üle-eestiliseks tõmbekeskuseks, siin elab umbkaudu 30% Eesti rahvastikust, koos pealinna ümbritseva Harju maakonnaga koguni 39%. Tallinna ebaproportsionaalselt suur rahvaarv on pealinnadele iseloomulik ja sarnane olukord on omane enamikule arenenud riikidest. Tallinnas paikneb ka suur osa finants- ja riigivalitsemissektorist, kvalifitseeritud tööjõul on siin tõenäosem leida vakantseid töökohti, mistõttu pidev sisseränne Tallinnasse jätkub. Samas käivad paljud inimesed Tallinnasse tööle ka Eesti kaugematest paikadest. Võrreldes Eesti esimese iseseisvusperioodiga, on märgatavalt kasvanud just Harju maakonna, Tallinna ja selle lähialade asustustihedus, suurenenud on ka ehitustegevus.

Valgla kujunemine (linna planeerimata ja kontrollimatu laienemine piki transporditeede võrku) kõigi suuremate maanteede suunas ongi Tallinna arengu üks iseloomulikke jooni. Piirkond 50 kilomeetri raadiuses ümber Tallinna on kujunemas linna magalaks: inimesed kolivad Tallinnast väikelinnadesse ja alevikesse, ka maale, otsides kvaliteetsemat ja privaatsemat elukeskkonda. Tallinna satelliitideks on kujunenud Keila, Saue, Maardu, Kehra, Aegviidu, Loksa ja teised ümbruskonna asulad, kus elab märkimisväärne osa Harju maakonna elanikest.

Samas pole vähenenud valdavalt 1960.–1970. aastatel ehitatud suurte plokkmajadest magalarajoonide Mustamäe, Lasnamäe ja Õismäe elanikkond. Nii elab suures osas venekeelse elanikkonnaga Lasnamäel sama palju inimesi kui terves Tartu linnas kokku. Kogu Tallinna elanikkonnast moodustab venekeelne kogukond umbkaudu 40%, vene diasporaal on välja kujunenud oma võrgustik, palju tarbitakse Venemaa massimeedia ja haridusteenuseid.

Vaatamata Tallinna osatähtsuse pidevale suurenemisele, ei ole siiski põhjust oodata kogu Eesti koondumist pealinna. Koondumise välisavad väljakujunenud asustussüsteem ning riiklikud ja regionaalsed huvid. Riigi jõukuse suurenedes on oodata ka piirkondlike erinevuste vähenemist — sama eesmärki teenib ka valitsuse algatatud haldusterritoriaalne reform.

Lisateave artikli kohta