Tartu

Eesti vanima kroonikates mainitud linnana on Tartu olnud juba alates 13. sajandist tähtsaim Lõuna-Eesti keskus, mille roll suurenes veelgi Academia Gustaviana nimelise ülikooli asutamisega 1632. aastal. Klassikaline ülikool on koondanud siia suure osa teadusega tegelevatest inimestest, tegevusest ja rahast. Tänu kiirelt kasvavale ja nooruslikule vaimupotentsiaalile on Tartu alati sekundeerinud ja tihti koguni vastandunud Tallinna juhtrollile. Lisaks ülikoolile ja osalt selle baasil on Tartusse rajatud veel mitmed olulised õppeasustused: Põllumajandusülikool, Kõrgem Kunstikool, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja Balti Kaitsekolledž.

Ehkki Tartut võib pidada eelkõige üle-eestiliseks ülikoolilinnaks ning teadus-, kultuuri- ja hariduskeskuseks, on Tartu kogu aeg olnud ka Lõuna-Eesti olulisim kaubanduskeskus. Nõukogudeaegsed tööstusettevõtted tegutsevad ümberprofileeritult praegugi. Piirkonna tõmbekeskusena on Tartu koondanud enda ümber ka tihedama asustuse: Tartu linnas ja maakonnas elab 11% Eesti rahvastikust, sellest 73% on linnarahvastik. Tartu on oma ca 100 000 elanikuga Eestis rahvaarvu poolest suuruselt teine linn.

Lisateave artikli kohta