Eesti keel

Sisukord

 • Eesti keel maailma taustal

  Eesti keelt räägib emakeelena 922 000 inimest Eestis ja 160 000 mujal, peamiselt Rootsis, Soomes, Saksamaal, USA-s, Kanadas ja Venemaal. Lisaks kõneleb eesti keelt veel ...
  Loe edasi »

 • Teised keeled Eestis

  Eestis kõneldakse 2000. aasta rahvaloenduse andmetel emakeelena 109 keelt, kusjuures enamikul elanikest on see eesti (67,3%) või vene keel (29,7%). Ülejäänute emakeeleks on ...
  Loe edasi »

 • Keeleelu

  Eesti keele olemas- ja korrasolu eest hoolitsejaid on rohkesti, nii mõnelegi on see lausa põhitöö. Keeleinspektsioon kontrollib keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmist. Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalitus ...
  Loe edasi »

 • Keeletehnoloogia

  Tänapäeval osutub keele püsimajäämisel oluliseks keeletehnoloogiline tugi. Eestlastel on igapäevaelus võimalik eesti keeles suhelda muu hulgas mobiiltelefoni, raali ja pangaautomaadiga. Eesti keeles on olemas näiteks ...
  Loe edasi »

 • Mitmesugune eesti keel

  18. sajandil ja enne seda, kui Eesti elanikud olid praegusest märksa paiksemad, sõltus kõneleja keele omapära tema kodukohast. Murdepiire kujundasid nii haldusüksused kui ka looduslikud ...
  Loe edasi »

 • Sõnavara

  Keelest võib mingil määral välja lugeda rahva ajalugu. Mujalt üle võetud sõnad meenutavad, mida, kellelt ja millal me uut teada oleme saanud. Kõige rohkem on ...
  Loe edasi »

 • Isikunimed

  Eestis pandi 20. sajandi viimasel kümnendil lastele 19 158 erisugust nime. See mitmekesisus moodustub eesti omanimedest (Malle, Vaike; Endel, Meelis), vanematest laenudest (Liina, Piret; Mihkel ...
  Loe edasi »

 • Kirjapilt ja hääldus

  Eesti tähestik on a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, z, ž, t, u ...
  Loe edasi »

 • Ehitus

  Eesti keeles on uurali keeltele omaselt ning indoeuroopa keeltest erinevalt üsna palju käändeid. Nimi-, omadus-, arv- ja asesõnad muutuvad lausa neljateistkümnes käändes. Üheteistkümnel käändel on ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »