Rannarootsi muuseum Haapsalus

Rannarootsi muuseum Haapsalus
Autor(id): Kaarel Vanamölder

​Eesti looderannikul ja saartel on juba vähemalt 13. sajandi teisest poolest elanud rootslased. Enne Teist maailmasõda elas neid Eestis umbes 8000, kuid siis põgenes enamus neist ning nüüd elab siin vaid paarsada eestirootslast. Seda, mis rannarootsi kultuurist järel on, säilitab Haapsalus asuv „Rannarootsi Muuseum“. Eestirootsi vähemusrühma uurivad keeleteadlased, etnograafid, folkloristid ja ajaloolased mitmest riigist.