Rahvastik

Sisukord

 • Eesti esimesed asukad ja tänapäev

  ​Arheoloogilised leiud näitavad, et praeguse Eesti aladel elati juba vähemalt 11 000 aastat tagasi. Viimase 800 aasta jooksul on rahva arvukus Eesti territooriumil varieerunud ligikaudu ...
  Loe edasi »

 • Rahvastiku koosseis

  ​Eesti territooriumi esimesed asukad olid europiidsete tunnustega ning saabusid Eestisse mannerjää kannul Kesk-Euroopa idaosast või Ida-Euroopa lõunaosast. Mesoliitikumis (9000–4900 eKr) on siinsed elanikud moodustanud ...
  Loe edasi »

 • Perekond ja laste sünd

  Kuigi paljudes riikides on soovitud laste arv viimastel aastatel vähenenud, on Eestis laste saamise soov püsinud suhteliselt stabiilsena. Keskmiselt soovitakse perre 2,3 last, mis ...
  Loe edasi »

 • Eluiga ja tervis

  ​Eesti elanike keskmine eluiga on tunduvalt lühem kui enamikus Euroopa Liidu riikides, eriti meestel. Euroopa Liidus on meeste keskmise eluiga lühem vaid naaberriikides Lätis ja ...
  Loe edasi »

 • Sisse -ja väljaränne

  ​Praegust Eesti rahvastikku on kõige enam mõjutatud Teise maailmasõna järgne intensiivne sisseränne ning Eesti elanike jaoks välisriikide piiride avanemine, mis on toonud kaasa väljarände.
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »