Eluiga ja tervis

​Eesti elanike keskmine eluiga on tunduvalt lühem kui enamikus Euroopa Liidu riikides, eriti meestel. Euroopa Liidus on meeste keskmise eluiga lühem vaid naaberriikides Lätis ja Leedus. Samuti iseloomustab Eestit suur sooline lõhe naiste ja meeste oodatavas keskmises elueas. Keskmiselt elavad naised 12 aastat meestest kauem. Niivõrd suure erinevuse põhjuseks on eelkõige suhteliselt noorte meeste kõrge suremus nn väliste surmapõhjuste (õnnetused, tapmised, enesetapud) tagajärjel. Ent Eesti meeste suremus noores eas on ka teisestel põhjustel kõrgem kui Euroopas keskmiselt. 2008. aastal elas Eesti naine keskmiselt 79,2 aasta vanuseks ja mees 68,6 aasta vanuseks.

​Peamised surmapõhjused Eestis on vereringeelundite haigused (58%), pahaloomulised kasvajad (16%) ja välised surmapõhjused (13%). Välistest teguritest tingitud suremus domineerib kuni 40. eluaastani. Suremus kasvajatesse suureneb alates 40. eluaastast nii meeste kui ka naiste seas. Vähestes eluaastates on Eestis kõige enam süüdi vähene füüsiline liikumine, suitsetamine ja alkohol. Kõige tähelepanuväärsemalt on kasvamas meeste suremus hingamiselundite vähki ja kopsuvähki. 2006. aasta tervisekäitumise uuringu andmeil olid 41% meestest ja 20% naistest igapäevasuitsetajad. Juhusuitsetajaid oli nii meeste kui ka naiste seas umbes 7%. Suremust mõjutab selgelt ka alkohol. Alkoholi tarvitamisest põhjustatud suremus tööealiste meeste hulgas on viimasel kümnendil kahekordistunud. Välistest teguritest tervikuna on kõige sagedasemad surmapõhjused enesetapud ja sõidukiõnnetused. Alkoholiga seotud suremuse taseme poolest on Eesti võrreldav Leedu, Šotimaa, Ida-Saksamaa, Põhja-Prantsusmaa, Bulgaaria ja Ungariga.

​Lisaks suremusele on oluline ka eluaastate arv, millal inimene elab ilma haigustest tingitud piiranguteta. Eesti meeste ja naiste tervena elatud eluiga jääb Euroopa keskmisele tasemele märgatavalt alla. Naiste oodatav tervelt elatud eluiga oli 2005. aastal 52 aastat (EL-i keskmine 66 aastat) ning meestel 48 aastat (EL-i keskmine 65 aastat). Seega kimbutavad eestlasi tervisehädad juba varakult.

Lisateave artikli kohta