40 kiri

Eesti NSV kultuuritegelaste avalik märgukiri süveneva venestamise vastu

28. oktoobril 1980 saatsid 40 eesti teadlast ja kultuuritegelast avaliku kirja NSV Liidu keskajalehele Pravda ning ENSV keskajalehtedele Sovetskaja Estonija ja Rahva Hääl. Kirjas protesteeriti vene keele kasutusala sundusliku laiendamise ja selle õpetamise intensiivistamise vastu, mis oli toimunud alates 1978. aastast. See oli osa venestuspoliitikast, mis oli süvenenud alates NSV Liidu uue konstitutsiooni vastuvõtmisest 1977. a. Konstitutsioon kehtestas ühe eesmärgina nõukogude rahva loomise, mis pidi sulandama NSV Liidu rahvad venekeelseks tervikuks. Võime alarmeerisid ka 1979. a rahvaloenduse tulemused, mis näitasid vene keele oskuse vähenemist Eestis võrreldes eelmise rahvaloendusega. Selles nähti kodanikuallumatuse märki – inimesed varjasid tegelikku keeleoskust.

40 kirja otsesed ajendid olid 1980. a septembri lõpu ja oktoobri alguse õpilasrahutused Tallinnas, mis venestuse vastu protesteerisid ning mille julgeolek ja miilits brutaalselt maha surusid.

40 kirja ei avaldatud, kuid seda levitati käsikirjaliselt ning see sai Eestis üldiselt teatavaks. Kirja autorid represseeriti sovetlike meetoditega: kehtestati esinemiskeelud, piirati välisreise, tehti takistusi uue elamispinna hankimisel jms ning ähvardati julgeolekus. Osa sunniti avalikule patukahetsusele. Enamik allakirjutajaid osales hiljem aktiivselt Eesti iseseisvuse taastamisel.

40 kiri sai laialdaselt teatavaks välismaal. Kirja näol ei olnud NSV Liidus tegemist pretsedendiga, kuid Eestis oli see suurimaid Brežnevi-aegseid režiimivastaseid protestiaktsioone. 

Lisateave artikli kohta