Kuidas Estonicas navigeerida


​Estonica põhiosa moodustavad artiklid, mis jagunevad kahte rühma - valdkonnaartiklid ja märksõnaartiklid.
Valdkonnaartiklid paigutuvad ühte Estonica seitsmest valdkonnast (ajalugu, ühiskond, kultuur, riik, majandus, haridus ja teadus ning loodus). Eri valdkondade vahel aitab liikuda päise all paiknev riba. Igal valdkonnal on oma päisepilt ja tunnusvärv.

Joonis 1: Valitud on valdkond KultuurMitmest peatükist koosnevatel artiklitel tekib tekstist vasakule menüü, mis võimaldab liikuda ühelt peatükilt teisel või tutvuda artiklite sisuga. Klikkides menüükirjest vasakul paiknevale plussmärgiga ikoonile, saab menüü avada, klikk miinusmärgiga ikoonile suleb menüü osa uuesti. Klikkides mõnel menüükirjel, liigute valitud peatükile. Teie asukohta menüüpuus märgib valdkonna tunnusvärv.

Joonis 2. Asute artikli "Valitsus ja täitevvõim" peatükis "Valitsus". Menüü osi saab ikoonidele klikkides avada ja sulgeda, menüükirjele klikkides liikuda vastavale peatükile.Lisaks menüüle saab leheküljel liikumiseks ning oma asukoha määramiseks kasutada ka nii artiklite kui meediafailide pealkirja kohal asuvat nn jäljerida. Vajadusel saate ülevaate kõikidest valdkonnaartiklitest ka sisukaardilt, mis ei kajasta aga märksõnaartikleid ega meediafaile.

Joonis 3: "Jäljerida" osutab, et asute kultuurivaldkonna artikli "Rahvakultuur" peatükis "Mõjude allikad". Jäljerea osised toimivad linkidena.Ühe valdkonna piires on võimalik kõiki tekste lugeda üksteise järel, liikudes "edasi" ja "tagasi" nuppude abil, mis paiknevad iga peatüki lõpus. Nii saate liikuda artikli ühest peatükist teise või artikli viimasest peatükist järgmise artikli avalehele.
 
Joonis 4: Iga peatüki alaosast leiate nupud "Eelmine peatükk/artikkel" ja "Järgmine peatükk/artikkel"
Estonica artiklite autoreid ning nende loomise ja muutmise aega saate vaadata klikkides kirjale "Lisateave artikli kohta" peatüki või artikli lõpus.

Joonis 5: Autor(id), artikli sisestamise ja muutmise aeg.Oma kommentaare veebilehe kohta saate esitada kasutades tagasisidevormi, lingi sellele leiate kas lehekülje paremast ülanurgast või menüüst antud teksti kõrval.

Head Estonica sirvimist!


Linkidest Estonicas
Kuidas kasutada Estonica otsingumootorit