Otsingujuhised


​Täpse fraasi otsing
Kui otsite täpset fraasi, kasutage jutumärke, nt "Rootsi aeg", "Eesti territoorium". Ka fraasiotsingul arvestage, et otsingumootor ei genereeri ise muutevorme (otsing "Eesti territoorium" ei leia fraasi "Eesti territooriumist").

Materjali tüüp
Otsingutulemuste loendis paikneb iga kirje ees väike ikoon, mis tähistab leitud materjali tüüpi.

  Tekst (artikkel või selle peatükk)

  Pilt

  Kaart

  Helifail

  Video

  Meediagalerii


Muutevormid
Kahjuks ei suuda Estonica otsing praegu ise tuletada eesti keele muutevorme, seega juhul, kui te ei leia otsitavat esimesel katsel, soovitame  proovida ka sõna muutevorme (nt otsingud president, presidendi, presidendid annavad eri tulemused). Samuti ei toeta otsing poolikud sõnu (otsing preside jääb tulemuseta).

Kahe sõna otsing
Kui soovite leida materjale, mis sisaldaksid nii sõnu "vapsid" kui ka "riigivanem", kasutage markerit AND (vapsid AND riigivanem). Markeri AND abil võib siduda ka fraase või fraase ja sõnu (nt kool AND "rootsi ajal").

Kahest sõnast ühe või teise otsing
Kui soovite leida materjale, mis sisaldaksid kas sõna "vapsid" või "riigivanem" või mõlemat, kasutage markerit OR (vapsid OR riigivanem). Markeri OR abil võib siduda ka fraase või fraase ja sõnu (nt kool OR "Rootsi ajal").

Sõna või fraasi välistamine
Markeri NOT abil võite ostingust välistada mingi sõna või fraasi (nt otsing kommunistlik NOT partei annab tulemuseks need materjalid, mis sisaldavad ainult sõna kommunistlik ja välistavad need, kus esineb ka sõna partei).


Oma kommentaare veebilehe kohta saate esitada kasutades tagasisidevormi, lingi sellele leiate kas lehekülje paremast ülanurgast või menüüst antud teksti kõrval.

Head Estonica sirvimist!