1945-1985. Nõukogude periood

Sisukord

 • Külm sõda ja Eesti

  Teine maailmasõda muutis kardinaalselt jõudude vahekordi maailmas. NSV Liidu kui ühe võitjariigi mõjukus maailma asjade otsustamisel kasvas tunduvalt. Moskva laiendas järk-järgult oma ülemvõimu Ida-Euroopas ja ...
  Loe edasi »

 • Eesti NSV kui Nõukogude liiduvabariik

  Eesti NSV oli üks NSV Liidu viieteistkümnest liiduvabariigist, millel olid mõned riiklikud tunnused, nagu  territoorium, seadusandliku võimu ja täitevvõimu organid, nõukogulik sümboolika jne. See ei ...
  Loe edasi »

 • Vastupanu režiimile

  Nõukogude võimu taaskehtestamisse suhtus suurem osa eestlasi pikka aega eitavalt, mis väljendus nii passiivses kui ka aktiivses vastupanus okupatsioonirežiimile. Aastatel 1944-1953 oli selle vastupanu keskmeks ...
  Loe edasi »

 • Võimude vägivallapoliitika

  ​Nõukogude võimu vägivallapoliitika oli mitmekesine ja suunatud erinevate elanikkonnakihtide vastu eesmärgiga allutada ühiskond täielikult oma kontrollile. Selle poliitika suunajaks oli parteiaparaat ja otsesteks täideviijateks eelkõige ...
  Loe edasi »

 • Käsumajandus ja selle tagajärjed

  ​Eesti Vabariigi majanduse aluseks oli talumajapidamisele tuginev põllumajandus ning kohalikke ressursse ja tööjõudu arvestav tööstus. Eesti majandussüsteemi lammutamine algas juba esimesel nõukogude aastal (1940-1941), kuid ...
  Loe edasi »

 • Kultuurielu põhijooned

  Teine maailmasõda ja nõukogude võimu taaskehtestamine 1944. aastal lõhestasid senise tervikliku eesti kultuuri kaheks: välis- ja kodueesti kultuurieluks. Paguluses oli suurem loomevabadus, kuid vähem eestikeelse ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »