Ajutine Valitsus

​24. veebruari 1918 õhtul andis Päästekomitee päevakäsu, mis tegi teavaks Eesti Ajutise Valitsuse koosseisu. Tegemist oli laiapõhjalise koalitsioonivalitsusega, mille tegevust juhtis Konstantin Päts. Valitsus sai takistamatult töötada vaid mõne päeva ning oli seejärel Saksa okupatsioonivõimude surve tõttu sunnitud jätkama põranda all.

Ajutise Valitsuse avalik tegevus taastus 11. novembril 1918. Kuna mitu ministrit olid arreteeritud, paguluses või teadmata kadunud, siis kinnitas Maanõukogu vanematekogu 12. novembril ametisse Ajutise Valitsuse teise koosseisu, milles peaministri kohuseid täitis Jaan Poska.

Poliitiliste olude normaliseerudes valis Maanõukogu juba 27. novembril Ajutise Valitsuse kolmanda koosseisu. Taas tõusis valitsusjuhi kohale Konstantin Päts, kellega töötasid kaasa kõik eesti erakonnad, v.a enamlased ja esseerid. 9. mail 1919 vahetas Ajutise Valitsuse välja Asutavas Kogus kinnitatud korralise Vabariigi Valitsuse esimene koosseis.

Lisateave artikli kohta