Dovlatov, Sergei

03.09.1941 Ufaa – 24.08.1990 New York

Läände emigreerunud vene kirjanik, kes on töötanud ka Tallinnas ja käsitlenud Eesti NSV olusid oma loomingus

Dovlatovi vanemad evakueerusid Saksa-Nõukogude sõja ajal Leningradist Nõukogude tagalasse Baškiiriasse. Seal sündis ka Sergei Dovlatov. Pärast sõja lõppu kolis pere tagasi Leningradi. 1959 astus Dovlatov Leningradi Riiklikku Ülikooli soome keelt õppima. Õpinguid ta ei lõpetanud. Pärast sõjaväeteenistust vangivalvurina Komi ANSVs töötas ta ajakirjanikuna ning alustas kirjanduslikku tegevust Leningradi mitteametlikus rühmituses Linlased.

1972–1976 elas Dovlatov Tallinnas ja töötas ajalehes Sovetskaja Estonija. Seda ajajärku on ta hiljem käsitlenud raamatus „Kompromiss”. Tallinnas pidi ilmuma Dovlatovi esimene raamat „Tsoon” (jutustused vangivalvurina töötatud ajast), kuid see takerdus võimude vastuseisu tõttu. Neid kirjastamisseiklusi kirjeldab ta omakorda raamatus „Vertikaalne linn”.

Pärast Tallinna-aega kolis Dovlatov tagasi Leningradi, kust ta 1979. a emigreerus Ameerika Ühendriikidesse New Yorki. Seal tegutses ta edasi ajakirjanikuna venekeelses ajalehes ja juhtis autorisaadet raadios.

Dovlatovi kirjanduslik looming on valdavalt n-ö dokumentaalproosa, kus autor ise on peategelane. Paljud tegelased on reaalsed inimesed, kes esinevad raamatus pseudonüümide all. Tema kirjutamisstiil on heatahtlikult irooniline, pilades nõukogude eluolu absurdsust humoorikalt ja väga kujundlikult.

Dovlatovi esimesed teosed ilmusid läänes. Teda tõlgiti ja avaldati nii USAs kui ka Euroopas. Nõukogude Liidus ei õnnestunudki Dovlatovil ühtki raamatut avaldada. Venemaal ilmusid tema raamatud alles pärast tema surma ja NSV Liidu lagunemist.

Lisateave artikli kohta