Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP)

Eesti NSV esimene mittekommunistlik poliitiline rahvaühendus, sisuliselt Eesti taasiseseisvumisaja esimene partei

ERSP eelkäija oli Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MRP-AEG), mis korraldas 23. augustil 1987 esimese massimeeleavalduse Tallinnas Hirvepargis, kus avalikult nõuti Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle lisaprotokollide avalikustamist ning tagajärgede likvideerimist.

21. jaanuaril 1988 avalikustati üleskutse „Ettepanek Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) loomiseks”, millele oli alla kirjutanud 14 isikut. Programmis oli nõudmistena välja toodud eesti keelele Eesti NSVs riigikeele staatuse andmine, Eesti NSV oma kodakondsuse kehtestamine (eraldi NSV Liidu üldisest kodakondsusest), teistest liiduvabariikidest sisserände piiramine, plaanimajanduse likvideerimine, inimõiguste tagamine, Nõukogude armee ajateenistuse ümberkorraldamine jpm.

ERSP asutamiskongress peeti 20. augustil 1988 väikeses Kesk-Eesti asulas Pilistveres. Partei esimeheks valiti endine poliitvang Lagle Parek. Erakonna eesmärgiks seati okupeeritud ja annekteeritud Eesti iseseisvuse taastamine.

24. veebruaril 1989 algatas ERSP koos Eesti Muinsuskaitse Seltsi ning Eesti Kristliku Liiduga Eesti kodanike komiteede liikumise, mis kulmineerus Eesti Kongressi valimistega 1990. a veebruaris.

Iseseisvuse taastanud (1991) Eesti Vabariigi esimestel Riigikogu valimistel 1992. a sai ERSP 10 saadikukohta ja läks valitsuskoalitsiooni. Detsembris 1995 ühines ERSP Isamaa parteiga, moodustus erakond Isamaaliit.​

Lisateave artikli kohta