Eesti Vabadussõjalaste Keskliit

​Paremäärmuslik poliitiline liikumine 1930. aastate alguse Eestis

Ülemaailmse majanduskriisi ajal 1930. aastate algul kerkisid üle kogu Euroopa esile fašistlikud ja paremradikaalsed liikumised. Ka Eesti ei olnud mingi erand. Eesti Vabadussõjalaste Liit, tuntud kui vapside liikumine, moodustati 1929. al ning see sai kiiresti populaarseks, eriti pärast seda, kui 1932. a lubati  ühineda ka mitteveteranidel.

Organisatsiooni eesotsas seisid advokaat Artur Sirk ja erukindral Andres Larka. Veteranid kuulutasid rahvuslikku ühtsust ja antimarksismi. Majanduskriisi süvenedes suurenes ka poliitiline polarisatsioon ja valitsuskabinettide vaheldumine. Niisuguses olukorras leidsid positiivset vastukaja vapside üleskutsed võidelda poliitilise korruptsiooniga ja rajada tugev presidendiamet. Paremtsentristlikud parteid pakkusid konstitutsiooniparandusi riigipea volituste kohta lootuses tugeva täidesaatva võimuga saavutada stabiilsust. Pärast seda, kui kaks parandusettepanekut rahvahääletusel läbi kukkusid, kiitis 73% valijatest 1933. aasta oktoobris heaks veteranide põhiseaduse eelnõu, mis nägi ette tugeva riigipea koha loomise. Vapside populaarsus tuli veelgi enam ilmsiks 1934. a jaanuari kohalikel valimistel, kui nad said võidu peaaegu kõikides suuremates linnades (ehkki maal käis nende käsi halvemini). Poliitilised vastased süüdistasid neid sidemetes Saksa natsidega, kuigi mingeid tõendeid selle kohta pole avastatud tänini. 12. märtsil 1934, plaanitud parlamendi- ja presidendivalimiste eel, kuulutasid peaminister Konstantin Päts ja presidendikandidaat kindral Johan Laidoner välja üleriigilise kaitseseisukorra ning arreteerisid vapside juhid. Nende teguviisi kiitis Riigikogu heaks, kuna kartis samuti vapside võimalikku võitu. Vabadussõjalaste liit keelati kui oht üldisele julgeolekule. Hulgaliselt vabadussõjalasi vallandati riigiasutustest, eelkõige kaitseväest ja politseist. Samuti tühistati kohalikesse omavalitsustesse valitud vabadussõjalaste volitused. 1935. a detsembris üritasid mõned vapside liidrid koos Soome poolehoidjatega valitsust kukutada, ent nende vandenõu paljastati ja nad vangistati. Selle tagajärjel kukkus liikumise populaarsus rahva hulgas järsult ning vapsid ei kujutanud enam kehtivale riigikorrale tõsist ohtu.


VÄLISVIITED:

Lisateave artikli kohta