Valka, Pihkvasse või Riiga

1889 avatud Riia–Pihkva raudtee (Tartu–Valga haruteega) peajaamaks sai Riia ainsa I klassi jaamana, II klassi jaamadeks olid Pihkva ja Valga. Liini tähtsaimaks sõlmeks kujunes aga Valga oma töökodade ja põhidepooga, kuna Pihkvasse ja Riiga jäid üksnes pöördedepood. Valga jaama ühekorruseline, madala viilkatusega historitsistlik peahoone sai kõrge ja ruumikas ning siinsete II klassi vaksalite jaoks uudsena üleni telliskivist. Sümmeetrilistel krohvimata fassaadidel lõid ühtlase rütmi pilastrite abil kolmekaupa rühmitatud avad. Tugeva rõhtaktsendi lisas lai profileeritud räästakarniis koos akende allääres kulgeva soklisimsiga. Parapetiga kõrgendatud katuseviilud olid kaunistatud kroonuarhitektuurile omaste neogooti elementidega – hammasfriisi ning raske mašikuliilaadse haritorniga.

Pihkvast Valgani oli esialgu seitse ja Tartust Valka viis vahejaama. Nendesse III–V klassi jaamadesse kerkisid ühekorruselised puidust jaamahooned, mille suurus ja ruumiprogramm varieerus klasside kaupa. Madalama klassi vaksalid ajasid läbi üheainsa, ehitise keskosas läbi hoone ulatuva ootesaaliga, millele lisandusid mõningad ametiruumid maja kummaski otsas. Tänu raudteele väheasustatud punktist populaarseks suvituskohaks kasvanud Elva elanikele ja külalistele jäi tilluke V klassi jaamahoone peagi kitsaks. 20. saj alguskümnendeil lisati maja mõlemasse otsa alghoonega peaaegu samapikkune lõik. Ühtlasi laiendati ootesaali kõrvalruumide arvelt.

Kõnealuste jaamahoonete arhitektuuri iseloomustavad lihtsad sümmeetrilised külgfassaadid ning madala kalde ja laia räästaga poolkelpkatus. Plaanilahenduse hierarhiat väljendab fassaadil ooteruumiga kohakuti paigutatud keskrisaliit koos sama laia keskviiluga hoone vastasküljel (V klassi tüüplahendus piirdub keskviiluga mõlemal küljel). Puithistoritsismi stampvõtete – püstlaudisribade, ornamentaalsete avapiirete ja puitpitsfriiside kõrval näeb siin keskviilule koondatuna kujunduselemente, mis on iseloomulikud spetsiifiliselt sellele jaamatüübile: dekoratiivne sõrestiktarind, väljasaetud pseudobalustraad ja ümaraken.

Lisateave artikli kohta