Eraettevõtluse ja turumajanduse algus 1980. aastate lõpul

​M. Gorbatšovi võimutuleku järel (1985) käivitati NSV Liidus mitmeid majandusuuendusi. Suurim muutus oli esialgu välismaiste partneritega ühisettevõtete loomine – vastavad määrused võttis NSV Liidu valitsus vastu 1987. a jaanuaris, Eesti NSV Ministrite Nõukogu aga veebruaris. Esimene lääneriigiga loodud ühisettevõte NSV Liidus oli 1987. a asutatud EKE-Sadolin SP, mille asutajad olid Eesti Kolhoosiehitus (EKE) ja Sadolin&Holmbladi Soome esindus. Tuntumad ühisettevõtted olid veel 1988. a loodud samuti Nõukogude Liidu – Soome Finest Hotel Group SP ning Nõukogude Liidu – Šveitsi tootmis- ja kaubandusalane ühisettevõte Estkompexim. Estkompeximi toodetud jäätis Pinguin sai Eestis kiiresti väga populaarseks ja muutus lausa omamoodi perestroika-aja sümboliks.

1987. a alguses tuli Moskvast ka kooperatiive e väikeettevõtteid puudutav määrus. See andis loa mõningal määral tegeleda eraettevõtlusega, s.o moodustada kuni kolmest inimesest koosnevaid kooperatiive tootmisjäätmete töötlemiseks ja valmistatud toodangu müügiks. Innustatuna sellest määrusest, puhkes Eestis õitsele tollastes oludes võimalik väiketootmine ja teenuste pakkumine. Põhiliselt valmistati riiklikust kaubandusvõrgust mitte saadaval olevaid ja uudseid tooteid, näiteks mitmesuguseid maiustusi. Avati esimesed erakohvikud, kus pakuti omavalmistatud küpsetisi. Mõned ettevõtlikud inimesed tegelesid metalli- või puutööga.

1989. a kevadeks oli Eestis juba ligi tuhat kooperatiivi, kuid tegemist ei olnud siiski veel turumajandusega ja käsumajanduse meetodid toimisid edasi.

Turusuhete ja eraettevõtluse arengule lisas hoogu 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses üldine kaubapuudus riiklikus jaevõrgus ning talongimajanduse sisseseadmine. Samal ajal sai suureks takistuseks  elanikkonna järsk vaesumine. Inimeste maksujõuetust suurendas hüperinflatsioon, mille tulemusena langes rubla väärtus ülikiires tempos. Usaldusväärseks maksevahendiks sai välisvaluuta (peamiselt USA dollarid ja Soome margad), mida elanikkonnal oli siiski vähe.

Tegelik üleminek turumajandusele toimus Eestis siiski alles pärast iseseisvuse taastamist, omandireformi lõpuleviimist ja kroonile üleminekut 1990. aastate esimesel poolel.

Lisateave artikli kohta