Eesti Teaduste Akadeemia

Sisukord

 • Akadeemia üldkirjeldus

  ​Eesti Teaduste Akadeemia on Eesti riigi akadeemia. Akadeemia on tippteadlaste ja -õpetlaste kogu, mille eesmärk on edendada teadus- ja arendustegevust, soodustada teadlaste rahvusvahelist koostööd ning ...
  Loe edasi »

 • Akadeemia lühiajalugu

  ​Akadeemia asutati 1938. a õpetatud seltsina (personaalakadeemiana). Riigihoidja seadustas ja kuulutas 28. jaanuaril välja dekreedi „Eesti Teaduste Akadeemia Seadus”. 13. aprillil nimetas ta Akadeemia esimesed ...
  Loe edasi »

 • Akadeemia asutused

  ​Püüe luua Akadeemia murdeuurimise instituut 1940. a ei õnnestunud Nõukogude okupatsiooni tõttu. Aastatel 1946–1996 kuulusid Akadeemia koosseisu teadusasutused (vt andmeid kodulehelt www.akadeemia.ee ...
  Loe edasi »

 • Akadeemiaga assotsieerunud institutsioonid, seltsid ja ühingud

  ​Pärast Akadeemia asutamist 1938. a algas seltside assotsieerumine Akadeemiaga, kuid lühikese ajaga, mis Eestile oli antud Teise maailmasõja puhkemiseni, ei jõutud süsteemi korrastada. Praegune Akadeemia ...
  Loe edasi »

 • Akadeemia tähtsus ja roll tänases ühiskonnas

  ​Akadeemiad on läbi aegade olnud teaduse ja teadusliku mõtteviisi kantsid alates Platoni Akademeiast kuni tänaste akadeemiateni välja. Eeskätt ühendavad akadeemiad tippteadlasi, kelle tegevus on suunatud ...
  Loe edasi »

 • Mõned olulisemad teadussuunad

  ​(Lühike ülevaade hõlmab Eesti Teaduste Akadeemiaga ja akadeemikutega seotud uuringuid, pikem ülevaade vt Research in Estonia, Estonian Acad Sci, Tallinn, 2011).
  Loe edasi »

 • Väljapaistvaid akadeemikuid

  Ludvig Puusepp (1875–1942)
  Ludvig Puusepp oli ilmselt esimene neuroloog, kes võttis neuroloogiliste haiguste ravis kasutusele kirurgilised meetodid. Ta oli neurokirurgia pioneer Venemaal ning rajas ...
  Loe edasi »