Kultuurivarad

Sisukord

 • Arhiivid, raamatukogud, muuseumid — Eesti rahvuslik mälu

  Eesti arhiivid, raamatukogud ja muuseumid moodustavad rahvusliku mälu, kuhu on püütud talletada kõik, mil mineviku, oleviku või tuleviku seisukohast oluline tähendus. Meie arhiivid, raamatukogud ja ...
  Loe edasi »

 • Vanimad kirjalikud mälestised ja kogud

  Eesti ajalooline aeg, mis kajastub kirjapandud kujul, on suhteliselt lühike. Selle alguseks on peetud kas mõne Rooma autori, Skandinaavia saaga või Vene letopissi fragmenti, mis ...
  Loe edasi »

 • Trükikunst — informatsiooni tiražeerimine

  Kui arhiivides säilitatav kirjasõna — arhiividokumendid ehk arhivaalid — on primaarset informatsiooni sisaldavad unikaalsed ainueksemplarid, siis raamatukogudesse talletatud kirjasõna — raamatud — on trükitud ehk tiražeeritud. Eesti keel ...
  Loe edasi »

 • Kultuurivarade kogud Eestis 17. kuni 19. sajandini

  Võib öelda, et kultuuriväärtuste säilitamisega hakati Eestis sihipäraselt tegelema juba XVII sajandil, kui Rootsi riik andis välja esimesed seadusandlikud aktid ajaloomälestiste kaitseks. Põhjasõda (1700–1721 ...
  Loe edasi »

 • Eesti rahvuslikud kultuurivarade kogud 19.– 20. sajandil

  Eesti rahvusliku ärkamise aeg 19. sajandi teisel poolel andis muuhulgas tõuke ka eesti rahvuskeskse vaimse ja kultuurilise pärandi kogumiseks. Baltisaksa seltside eeskujul tegevust alustanud Eesti ...
  Loe edasi »

 • Arhiivid, raamatukogud ja muuseumid tänases Eestis

  Eesti arhiivid tegutsevad 1998. aastal Riigikogu poolt vastuvõetud arhiiviseaduse alusel. 1999. aastal moodustati Riigikantselei haldusalas tegutsev Rahvusarhiiv, mis kogub ja säilitab Eesti ajalugu, kultuuri, riiklust ...
  Loe edasi »

 • Arhiivid, raamatukogud ja muuseumid avatud infoühiskonnas

  Tänapäeva globaliseeruvas maailmas on oluline koostöö arhiivide, raamatukogude ja muuseumide vahel nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Seda enam, et arhiivide, raamatukogude ja muuseumide vahele ei ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »