Kingissepp, Viktor

24.03.1888 Kaarma v, Saaremaa – 03.05.1922 Tallinn

Eesti kommunistide liider 1917–1922, postuumselt kuulsaim Eesti „kommunistlik märter”


Lõpetas Kuressaare gümnaasiumi ja õppis alates 1906. a Peterburis õigusteadust. Liitus 1906 Vene sotsiaaldemokraatliku partei enamlaste tiivaga ja tegutses selle ülesandel ka Eestis. Võttis osa enamliku töölisajalehe Kiir väljaandmisest Narvas 1912–1914. Poliitilise tegevuse tõttu väljasaadetuna elas 1914–1916 Venemaal Tveri ja Kaasani kubermangus. Mobiliseeriti 1916 Taga-Kaukaasia rindele, Veebruarirevolutsiooni järel naasis Eestisse, kus asus juulis-augustis 1917 Narvas organiseerima kohalike nõukogude tegevust. Oli oktoobripöörde järel Eestis enamlikku võimuhaaramist korraldava sõjarevolutsioonikomitee aseesimees, juhtis Punakaardi moodustamist ning korraldas Maanõukogu laialiajamise 15. novembril 1917. Saksa okupatsiooni ajal lahkus Venemaale, kus töötas vast loodud tšekaas. Seal tegeles ta 1918. a suvel mh ka Vladimir Leninile tehtud atentaadi asjaolude väljaselgitamisega.  Saadeti 1918. a novembris Eestisse illegaalsele parteitööle. Siin kujunes temast kohaliku põrandaaluse kommunistliku liikumise juht ja peaideoloog, kelle sulest ilmus illegaalselt suur hulk üleskutseid, lendlehti jm poliitilisi kirjutisi. Tal oli oluline roll ametiühingute I kongressi ettevalmistamisel ja enamlaste poole kallutamisel augustis 1919,  eriti aga EKP töö korraldamisel Tartu rahu järel. EKP KK liikmena suunas 1920. aastate alguses ka riigikogu kommunistliku rühma ja Tallinna linnavolikogu kommunistide tegevust. Tegutses põranda all kuni 1922. aastani, tabati 3. mail kaitsepolitsei poolt ja lasti sõjaväljakohtu otsusel riigivastase tegevuse eest maha. Kingissepast kujundati kiiresti kommunistliku liikumise märter, kelle järgi nimetati linnu (endine Jamburgi linn Venemaal kannab Kingissepa nime siiani), koole, tehaseid jm; tema elu ja tegevuse kohta loodi hulgaliselt raamatuid ja filme. Kuna enamik ta kaasaegseid Eesti tippkommuniste hukati 1930. aastatel NSV Liidus rahvavaenlastena, sai Kingissepast postuumselt tähtsaim ja legendaarseim Eesti kommunist.

Lisateave artikli kohta