Arhitektuur

Sisukord

 • Mida peame omaks

  Eestlased armastavad rõhutada, et meie esivanemad on praegusel asustusalal elanud tuhandeid aastaid. Arhitektuuriajalugu Eestis algab püstkoja, kivi- ja tarandkalmetega, jätkub kindlustatud asulate ning linnustega ja ...
  Loe edasi »

 • Kivilinnus ja kaitsekirik

  Kivilinnus ja kaitsekirik ilmestavad Eesti maastikupilti alates 13. sajandist. Kohaliku rahva ikkes hoidmiseks pidid saksa ja skandinaavia vallutajad kindlustama sõjalisi tugipunkte ja halduskeskusi, vallutatud maid ...
  Loe edasi »

 • Mõisaansambel kui baltisaksa kultuuri kehastus

  Balti aadel jõudis rajada Eestis üle 2000 mõisa, esimesed esinduslikud lossiansamblid ilmusid juba 17. sajandil. Selline on tüüpiline mõisasüda Eestimaal: puudeallee viib ringteega ümbritsetud muruplatsini ...
  Loe edasi »

 • Keskaegne linn

  Taanlaste ja sakslaste sissetungi järel 13. sajandil oli vajalik kaubalinnade väljaehitamine ja kindlustamine vallutatud maal. Eesti suuremad linnad on kõik keskaegset päritolu, enamasti rajati nad ...
  Loe edasi »

 • Väljaspool müüre

  I maailmasõja eelse aja suurimaid muudatusi Eesti linnas oli eestlasest tegija ilmumine — olgu tellija või arhitektina. „Eesti laadi” määratleti põhjamaises, soomelikus võtmes, eesti soost arhitektidest ...
  Loe edasi »

 • Agul ja aedlinn

  20. sajandi linnaga kaasnevad ka kaks vastandlikku, eesti linnale nii iseloomulikku nähtust: agul ja aedlinn. Nii nagu enamik talupoegi veel sada aastat tagasi esiisade kombel ...
  Loe edasi »

 • Sotsialismiperiood

  Eesti arhitektuur elas suhteliselt valutult üle ka õnneks lühiajaliselt kestnud stalinistliku ajajärgu (sõja lõpust kuni umbes 1955. aastani). Nõukogude kunsti põhiprintsiibi „vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik ...
  Loe edasi »

 • Eesti arhitektuur 21. sajandi lävel

  Eesti arhitektuurile on omane uue kiire omaksvõtt ja paindlikkus (kriitiliselt lähenedes võib tõdeda, et mõnigi kord lõpeb see rahvusvahelise arhitektuuri suurkujude kopeerimisega või moevõtete mehaanilise ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »