Agul ja aedlinn

20. sajandi linnaga kaasnevad ka kaks vastandlikku, eesti linnale nii iseloomulikku nähtust: agul ja aedlinn. Nii nagu enamik talupoegi veel sada aastat tagasi esiisade kombel suitsutares elas, nii oli ka eestlasest linlane vähemalt kuni 20. sajandi alguseni aguliinimene. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguskümnenditel eeslinnadesse ehitatud puust üürimajad on edukalt säilitanud oma koha ka 21. sajandi linnapildis — samal põhjusel, miks säilis Tallinna vanalinn. Vähe sellest — nähtusest, mida mõned aastakümned tagasi häbeneti kui vaesuse ja viletsuse märki, millest esimesel võimalusel vabaneda, on saamas üleeuroopaline väärtus. Agul on linnakultuuri ühe olulise faasi tunnistaja ning ajalooline puitarhitektuur väärib renoveerimist. Õued ja tagahoovid, katusekorrused, kodused väikepoed ja töökojad keldrikorrustel moodustavad aguliromantika ning selle leiab kesklinna vahetus läheduses. Nii on need vaiksed ja rohelised eeslinnaosad ka täna hinnatud elurajoonid.

Kontsentriliselt linnasüdamest eemaldudes leiab igas linnas kõige äärmise ringina Eestile nii tüüpilised aedlinnad ja väikeelamurajoonid. Eestlase iseolemist, individualismi ja head enesetunnet ei sümboliseeri paremini vist ükski teine nähtus. Ideoloogilisest sobimatusest hoolimata kandis eramuehitus isegi nõukogude võimu esimestel aastakümnetel elamuehituse põhiraskust. Sõltuvalt rajamise ajast ning looduslikust keskkonnast on igal elamurajoonil oma kordumatu ilme, mida eelkõige kujundab arhitektuur. Euroopa mastaabis huvipakkuvaim asundus Tallinnas on Nõmme (aastatel 1926–1940 omaette linn), männimetsasel liivikul paiknev tiheda tänavavõrgu, madala väikehoonestuse ja võluva arhitektuuriga parklinnaosa.

Viimastel aastatel on linna ekstensiivne areng erinevate kinnisvaraprojektidena taas hoogustunud, küll aga kipub sisseelatud aedlinnale omane idüll kaduma minema. Kujunevale keskklassile suunatud ridaelamute ja ühepereelamutega elamukvartalid paiknevad kõrvuti elitaarse villaarhitektuuriga; kitšist üleküllastunud uusrikaste residentsidele vastandub samas minimalistlik vormiaskees, interjööridega terviklikuks kujundatud neomodernistlikud villad, mis annavad tunnistust haritud jõuka tellija olemasolust.

Lisateave artikli kohta