Mängufilm

Kuigi filme tehti Eestis ka sajandi alguses, sai mängufilmide süsteemne tootmine alguse pärast Teist maailmasõda, kui Eesti liideti Nõukogude Liiduga. Riiklik stuudio, hilisem Tallinnfilm, ei tekkinud siiski tühjale kohale. Esimesel iseseisvusperioodil (1918–1940) tegutses samuti riiklikul toel Eesti Kultuurfilm, enne seda aga esimene filmistuudio Estonia-Film, mis 1920. aastate lõpul pankrotistus. 1920. aastatel tegutseti filmialal aktiivselt, mitmed väikestuudiod lasid asjast huvitatud ärimeeste toel välja rahvalikke melodraamasid ja komöödiaid. Mõneti paradoksaalselt langes kinolaine riikliku iseseisvuse esimesele kümnendile (pärast 1932. aastat ei valminud enam ühtki mängufilmi). Need 17, millest suurem osa on ka säilinud, annavad ülevaatliku pildi kujunevast rahvusromantilisest ideoloogiast ja mentaliteedist. Ilustatud ajaloo- ja melodraamad täitsid oma meelelahutusliku eesmärgi, kuid juba tollal tõusis kinodes näidatud Saksa ja Ameerika produktsiooni taustal esile stsenaariumide nõrkus. Isetehtud kaamerate kasutamine, mälestused vannis ilmutatud ja hoovil pesunööril kuivatatud filmilindist kõnelevad eelkõige valitsenud kinohuvist ja entusiasmist. Praktilised oskused tulid tegemise käigus.

1930. aastal valmis Eesti-Saksa ühisfilm „Kire lained” tollal aktuaalsel teemal, piirituse salakaubaveost Eesti ja Soome vahel. Esimene koostöös Soomega toodetud helifilm, Theodor Lutsu „Päikese lapsed” (1932), jäi melodraama žanri piiridesse, ent võtete viimine vabasse loodusse tõi filmi tollal tavatut elavust. Et Eestis filmitootmisel pidevus puudus, asus Theodor Luts tööle Soome juhtivasse stuudiosse Suomi Filmi, kus ta tõusis nelja aasta ja kümne filmi järel peaoperaatoriks. 1930. aastatel asutatud Eesti Kultuurfilm oli tihedalt seotud riikliku propagandatalitusega, valmistades nädalaringvaateid, vaatefilme loodusvaradest ja eluolust. Ühegi mängufilmini vaatamata plaanidele ei jõutud.

Poliitilisele katkestusele vaatamata ei jäänud need filmid mõjuta. 1990. aastate filmis paistavad korduvat mõnedki detailid ja teemad. Nagu 70 aastat varem, loodi kergelt nostalgilises stiilis ajaloolisi filme, mille peategelasteks on tuntud inimesed 1930.–1940. aastate murranguliste sündmuste keskel. „Need vanad armastuskirjad” (1992) kujutab populaarse estraadihelilooja Raimond Valgre elukäiku ja moraalset kokkuvarisemist sõjajärgsetes oludes. Filmides nagu „Inimene, keda polnud” (1989) vastandatakse elurõõmsat iseseisvusaega ja sünget nõukogude võimu, mis võtab tundlikult kunstnikult eneseusu. Tegelaste kaudu püütakse kaasaegse vaatajani tuua neid valikuid, mis seisid pea igaühe ees Nõukogude vägede sissemarsi, järgnenud Saksa okupatsiooni ja endise ühiskonna põhjaliku lammutamise perioodil pärast sõda.

1990. aastate filmid pole taasloonud ainult rahvusliku ajaloo traagilist poolt. Ainus täielikult erakapitali toel valminud mängufilm „Jüri Rumm” (1994) jutustab legendaarsest 19. sajandi hobusevargast, kelle Robin Hoodi vaimus seiklustest said vaatajad kinos osa juba 1920. aastatel. Teine ajalooline seiklusfilm, „Tulivesi” (1994), pöördub tagasi piiritusevedajate juurde nagu „Kire lained” 60 aastat varem.

Eesti filmi pidev tegelemine ajalooga on ilmselt takistanud ka rahvusvahelise teadvustamiseni jõudmist. Suunatud eelkõige väikesele kodumaisele publikule, kujunevad tegelaste konfliktid kindlas ajaloolises situatsioonis. Kuigi neis lugudes ei puudu universaalselt mõistetav lähtekoht, muutuvad sündmused arusaadavaks eelkõige ajaloolist tausta tundva vaataja jaoks. Nagu eesti kunst tervikuna, oli ka film hõivatud rahvusliku identiteedi rõhutamisest. Rahvuse eripära säilitamine oli kaudne vastupanu nõukogude ideoloogiale, mis vähemalt retoorikas identifitseeris inimesi klassi ja ülemaailmse missiooni kaudu. Eristuse säilimine 1990. aastate esimese poole filmis annab tunnistust valitsevast segadusest enesemääratlemisel. Katsed üle võtta sajandialguse 20-aastase iseseisvusperioodi ideaale iseloomustasid tervet ühiskonda. Tagasipöördumine „juurte” juurde osutus aga võimatuks.

Jõulisemalt tõusis film esile 1960. aastatel, kui stuudio Tallinnfilm oli saavutanud vajaliku tehnilise ja professionaalse taseme. Nagu teistes liiduvabariikides, kujunes ka Eestis paradoksaalne olukord: keskvõim lõi filmitegemiseks soodsad tingimused, püüdes publikut ideoloogiliselt mõjutada. Sellest hoolimata valmisid autentselt rahvuslikud filmid, mis täitsid pigem vastupidist eesmärki. Eesti filmis liiguti mitmes suunas üheaegselt. Üheplaanilist ideoloogilist kino õnnestus vältida, üksikutesse töödesse ilmus samal ajal valminud Lääne filmidele sarnaseid modernistlikke jooni. Filmitootmisele ei avaldanud võimud märkimisväärselt survet ilmselt ka toimiva enesetsensuuri tõttu.

Kaljo Kiisa „Hullumeelsuses” (1968) otsib saksa ohvitser hullumajja peitunud luurajat. Film joonistas esimest korda välja sõjajärgse aja kahtlustava õhkkonna, ulatudes üle tollastest filmikonventsioonidest. Sel perioodil valmisid mitmed tänaseni populaarsed filmid, näiteks Grigori Kromanovi ajalooline seiklus „Viimne reliikvia” (1969), millest on saanud käibefraaside katekismus. Kirjandusklassikal tuginevad filmid varieerusid psühholoogilistest vaatlustest kuni südamlike lapsepõlvelugudeni. Arvo Kruusemendi „Kevade” (1969) ja „Suvi” (1976) andsid näo populaarsetele raamatukangelastele. Näitlejaid samastatakse tänaseni nende rollidega. Leida Laius, üks olulisemaid režissööre, tõi järjest välja romaanide isikupäraseid ekraniseeringuid, milles vaadeldakse naistegelaste püüdlusi sõltumatusele külakogukonnas. 1960. aastatest pärinevad ka pea kõik populaarsemad komöödiad.

Lisateave artikli kohta