Kirjandus

Sisukord

 • Eesti kirjandus — Euroopa servale sündinu

  Alates esimestest kirjalikest mälestistest 17. sajandil iseloomustab Eesti kirjandust laenulisus ja rõhutatud pürgimine Euroopasse. Lääne orientatsiooni kujundas kristliku kultuuri ja hilisema reformatsiooni mõjul kinnistunud ladina ...
  Loe edasi »

 • Baltisaksa kirjandus ja selle mõjud

  Kroonikatest, baltisaksa härrasrahva teatriharrastusest ning tähtpäevadeks kirjutatud juhuluulest sai alguse siinne baltisaksa kirjandus, mis hoolimata seisuse- ja keelebarjäärist pole jätnud mõjutamata ka eesti kirjanduslugu. Algselt ...
  Loe edasi »

 • ‘Oma’ kirjanduse piirjooni otsimas

  19. sajandi lõpu venestussurve õhustikus kerkis esile luuletaja, kelle traagiline elukäik ja meelehaigusega vaheldunud palavikuline looming on jätnud pitseri kogu eesti luulele — Juhan Liiv (1864 ...
  Loe edasi »

 • Kirjandus ja iseseisev Eesti

  Nooreestlaste ratsionaalsust tasakaalustas I maailmasõja meeleoludest tülpinud 1917. aastal formeerunud “Siuru” kirjanike seltskond, tuues luulesse emotsioone ja erootilist avameelsust. “Siuru” keskseteks luuletajateks olid Henrik Visnapuu ...
  Loe edasi »

 • Eesti kirjandus kahes ruumis

  1940. aasta nõukogude okupatsioon ja järgnenud sõjasündmused katkestasid eesti kirjanduse loomuliku arengu ja lõhestasid selle peaaegu pooleks sajandiks. Kirjanike hilisema saatuse määras suuresti see, kas ...
  Loe edasi »

 • Kuuekümnendad

  Nõukogude režiimi lõdvenedes 1950. aastatel rajasid kirjanduse uuenemisele kodumaal teed luuletajana alustanud Jaan Kross (1920), nii kindlat vormi kui ka vabavärssi meisterlikult valdav sõnamängur ...
  Loe edasi »

 • Kirjandus ja tardunud aeg

  Ühiskondliku surutise tingimustes omandas kirjandus 1970. aastail eripärase staatuse vaba mõtte ja rahva südametunnistuse kandjana. Alltekstide ja allegooriate abil omandas vaim leidlikkust võimu tsensuurivõrgust läbilipsamiseks ...
  Loe edasi »

 • Uus uljas eesti kirjandus

  Kirjandusteadlase Jaan Unduski (1958) intertekstuaalne ja ühtaegu meeleline romaan “Kuum” (1990), Mati Undi ja Viivi Luige romaanid ja Hasso Krulli intertekstuaalne luule rajasid tee taasiseseisvunud ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »