Kunst

Sisukord

 • Kultuuride ristteel

  Olles oma geograafilise asendi tõttu avatud merele ja kaubandusele, on Eestit läbi sajandite iseloomustanud kultuuride paljusus. Erinevate kultuuride kandjad saabusid siia eri aegadel ja eri ...
  Loe edasi »

 • Identiteet ja kunst

  Eestis põhineb arusaam oma identiteedist paljuski kuuluvusel soome-ugrilaste hulka. See on mitmetahuline mõttekompleks, mille lähtekohtadeks on eelkõige keel, metsarahva meelelaad, aga ka usuline traditsioon, geograafiline ...
  Loe edasi »

 • Sellest, mida siin ei ole

  Kohati iseloomustab eesti kunsti palju paremini hoopis see, mida siin ei ole. Peaaegu lootusetu on leida heroilisi ajaloomaale, nii nagu me teame neid olevat prantsuse ...
  Loe edasi »

 • Millal algas Eesti kunst?

  Eesti rahvusliku professionaalse kunsti alguseks võib lugeda 19. sajandit, mil tegutses esimene eesti soost elukutseline kunstnik Johann Köler (1826–1899). Võideldes välja vaesusest talupojaperes ja ...
  Loe edasi »

 • Eesti avangardi sõnum

  Kui uskuda Tõnis Vindi teooriat, on eestlaste ürgomaseks visuaalseks eneseväljenduseks geomeetriline abstraktne pildikeel. Kuigi 20. sajandi modernism tõi kunstis kaasa rahvus-ülese mentaliteedi, sidudes end vaimselt ...
  Loe edasi »

 • Mentaliteedi muutused

  Eesti kunstiajaloos oli väga tugevaks dominandiks 1919. aastal Tartus asutatud ja 1940. aastal suletud Pallase kunstikool. Seal valitsevat vaimsust on tegelikult raske defineerida, kuna kahekümne ...
  Loe edasi »

 • Taasiseseisvuse aeg — 1990. aastad kunstis

  Ehkki mõnede kunstnike jaoks ei tähendanud 1990. aastate tulek olulisi muutusi — tõusis ju päike endiselt idast ja loojus läände —, tõid üheksakümnendad siiski kaasa dramaatilisi teisenemisi ...
  Loe edasi »

 • Enda hääle kuuldavaks tegemine maailmas

  1990. aastate saabudes, kui avanesid riigipiirid, algas eri tasanditel ka intensiivne kultuurivahetus välismaaga. Esialgu nautisid suurt ostumenu graafikud, kuna nõukogude rubla devalveerudes omandasid graafilised lehed ...
  Loe edasi »

 • Kaasaegsed tehnoloogiad ja kunst

  1995. aastal algatati lisaks Saaremaa biennaalile veel teinegi, kuid programmilt risti vastupidine rahvusvaheline suursündmus — “Interstanding” ehk “Understanding Interactivity”. Sellel, üle kahe aasta (1995, 1997, 1999 ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »