Muusika

Sisukord

 • Populaarne teadvus Eesti muusikas

  Erinevalt mõnest teisest kunstiliigist on just muusika puhul loomulikuks peetud seda, et kõneldakse üldistavalt kahest traditsioonist — „kõrgest” ja „madalast”. Eesti kultuurisituatsioon näib soosivat ühelt poolt ...
  Loe edasi »

 • Maailmamuusika mudel

  Ligikaudu samal ajal kui Eesti Vabariik taasiseseisvus (ja umbes siis, kui meie akadeemiline helikunst suurde maailma läbi murdis), juurdus Lääne kultuuriteadvuses mõiste „maailmamuusika” (world music ...
  Loe edasi »

 • Avatus ja suletus

  Suletuse kui ideaali toonitamine oli Nõukogude režiimi aegses Eestis enesestmõistetav. Poliitiline norm isegi oma pehmemates väljendustes nõudis kõikide Lääne kõrgkapitalismi massikultuurimudelite toime salgamist — olgugi et ...
  Loe edasi »

 • Olevik ja tulevik

  Tänane muusika Eestis võiks üldistatult jaguneda viide alajaotusse, sõltuvalt avatuse ja aktiivsuse astmest.
  Loe edasi »