Eesti teatri ajalooline aeg

​Lavastaja Merle Karusoo on 1980. aastatel väljendanud mõtet: praegu oleme me, eesti teatriinimesed, kõik täies koosseisus eesti teatriloos olemas, kuid 21. sajandi saabumisel hakkab tekkima teatud kuhjumine, rakendub loomulik selektsioon ja teatud formatsioonid ja nende esindajad pudenevad teatriajaloo annaalidesse.

​Niisiis peaks just praegu käes olema otsustava murdejoone hetk: kes jääb „mänguväljale”, kelle osaks saab kaduda igaveseks kulisside taha? Hetkesituatsiooni unikaalsust võimendab mõistagi ka ühiskondlik kontekst — kui kaua suudab teater säilitada oma siiski teataval määral privilegeeritud seisust olukorras, kus temaga hakkavad konkureerima järjest uued, innovaatilisemad meediad ja kunstiliigid? Millised on Eesti teatri šansid olukorras, kus nii kaupu kui ka teenuseid, kultuuriteenused kaasa arvatud, on võimalik palju kvaliteetsemal tasemel „sisse tuua” mujalt maailmast?

​Siit paljastubki meie tänase teatri keskne Võõras ehk eesti uusmütoloogiline kangelane Müügimees ja nii vähe kui see mõnelegi meist meeldibki, tuleb harjuda tõdemusega, et kunst on lisaks kõigele ka kaup ning teatritegemine kaalukaid investeeringuid eeldav kunstiliik. Küsimuseks on, kuidas selles Kunstniku ja Müügimehe dialoogis säilitada konstruktiivsus, mõlemapoolne mõistmine ja otsuste motiveeritus. Oleme juba kogenud, kui kergelt võib praegusel ajal toimuda nii mõnegi teatri sulgemine-kadumine, oleme kuulnud ettepanekuid teatrite ühendamise, riigiteatrite ühe-projekti-truppidega asendamise, teatrite dotatsioonisüsteemi muutmise vmt kohta. Sääraste ettepanekute efekt on aga esimeses järjekorras ikkagi majanduslik, mitte kunstiline.

​Unikaalne ajahetk komplitseerib omakorda teatriloo üleskirjutajate ülesannet. Üksiknimetuste ja -isikunimede fikseerimise asemel vajaksime üsna varsti laiemate tendentside, suundade ja meetodite käsitlusi. Ehk kõige üldisemalt öeldes — teatriajaloo kirjutamise kontseptsiooni. Ühe rahvuse tervelt sada aastat — nüüd juba natuke pealegi — kestnud teater on selle auga ära teeninud.

Lisateave artikli kohta