New age

Viimase aastakümne jooksul on traditsiooniliste teadmanaiste ja -meeste kõrvale tõusnud ka new age’i mõtteilmast lähtuvad sensitiivid. Samuti on tänaste eestlaste usuilmas oma koht holistlikust maailmatunnetusest lähtuvatel eneseabimeetoditel.

Spiritism ja teised 19. sajandil populaarsust kogunud nähtused olid Eestis levinud peaasjalikult kohaliku baltisaksa aadli ja vene kõrgema seltskonna seas; eestlastest parapsühholoogiliste nähtuste huvilised hakkasid organiseeruma Eesti iseseisvumise järel, 1920.–1930. aastatel. Nõukogude võimude poolt taunitud huvi parapsühholoogiliste nähtuste vastu kasvas taas 1960. aastate lõpul ja 1970. aastate alguses (UFO-d jmt).

1970. aastad olid ka „uue ajastu” (new age) maailmatunnetuse Eestisse saabumise ajaks. Tänases Eestis tegutseb mitmeid sellest maailmatunnetusest lähtuvaid rühmi, mis on ka vähemal või enamal määral organiseerunud. Üheks selliseks on Eesti Intuitiivteaduste Kool, mis korraldab alternatiivseid maailmatunnetussüsteeme tutvustavaid loengusarju ja teisi ettevõtmisi. Alates 1994. aastast korraldatakse iga-aastaseid new age’i maailmavaadet propageerivaid Maaema messe.

Lisateave artikli kohta