Vene kultuur Eestis

Sisukord

 • Ajaloolised seosed

  Eesti on venelaste jaoks alati olnud emamaaga võrreldes vabamaks paigaks. Juba 17. sajandil põgenesid siia vene vanausulised, keda jälitas kirik ja riigivõim. Tollest ajast saati ...
  Loe edasi »

 • Vene kogukond Eestis

  Vene kogukond Eestis on kujunenud mitmete sajandite jooksul: 1897. aasta rahvaloenduse andmetel moodustas vene kogukond 4,7% Eesti elanikkonnast, mis tol ajal tähendas 46 026 ...
  Loe edasi »

 • Nõukogude okupatsiooni mõjud

  Peale nõukogude võimu kehtestamist hakati nii siinset vene kui ka eesti kultuuri vägivaldselt sulatama uueks "nõukogude rahva" kultuuriks. Selle eesmärgi täitmiseks suunati kõik nõukogude propaganda ...
  Loe edasi »

 • Vene kultuur tänases Eestis — vana ja uus, argine ja kõrge

  Eesti iseseisvuse taastamise järel sündisid uuesti vene kultuuriühingud, milledest suurim — ‘Slaavi Haridus- ja Heategevusühingute Liit’ — pärines tegelikult juba 1923. aastast. Kultuuriühingute taasasutamine näib viitavat jätkuvale ...
  Loe edasi »

 • Venekeelsed massiteabevahendid Eestis

  Esimene venekeelne väljaanne — ajakiri Raduga — ilmus Eestis 1832. aastal. Venekeelse ajakirjanduse tekke- ja arenguprotsessi Eestis võib jaotada neljaks peamiseks etapiks: Raduga ilmumise hetkest kuni Eesti ...
  Loe edasi »

 • Venekeelsed massiteabevahendid tsaariajal

  Juba nimetatud ajakiri Raduga, mis ilmus 1832. aastal, nimetas end „filosoofia, pedagoogika ja ilukirjanduse” ajakirjaks. See ajakiri oleks võinud ka mitte esimeseks osutuda, kuna imperaator ...
  Loe edasi »

 • Venekeelsed massiteabevahendid Eesti Vabariigi aastail

  Vastavalt 1922. aasta rahvaloendusele kuulus venekeelse vähemuse hulka Eestis juba rohkem kui 90 tuhat inimest. Nende seas oli omajagu põgenikke, kes sattusid väljapoole Venemaad Oktoobrirevolutsiooni ...
  Loe edasi »

 • Venekeelsed massiteabevahendid Nõukogude Eestis

  Nõukogude Eestist rääkides peame silmas perioodi 1940. aastast kuni 1991. aastani. Kuigi Nõukogude võim ei valitsenud sel territooriumil kogu nimetatud perioodi vältel, ei tasu Saksa ...
  Loe edasi »

 • Venekeelsed massiteabevahendid nüüdisajal

  Vaatamata sellele, et Eesti on väga väike maa ja inimesi, kelle emakeel on vene keel, elab siin kõigest 400 tuhat, võib venekeelsete massiteabevahendite mitmekesisus asjasse ...
  Loe edasi »