Venekeelsed massiteabevahendid Eestis

Esimene venekeelne väljaanne — ajakiri Raduga — ilmus Eestis 1832. aastal. Venekeelse ajakirjanduse tekke- ja arenguprotsessi Eestis võib jaotada neljaks peamiseks etapiks: Raduga ilmumise hetkest kuni Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamiseni 1918. aastal; Eesti Vabariigi aastad (1918–1940); Nõukogude Eesti periood (1940–1991) ja Eesti iseseisvuse taastamise periood (kuni praeguseni). Lühikest Saksa okupatsiooni perioodi Teise maailmasõja ajal (1941–1944) võib vaadelda nii eraldi kui ka perioodi 1940–1991 raames.

Lisateave artikli kohta