Laidoner, Johan

12.02.1884 Viljandimaa, Viiratsi v – 13.03.1953 Vladimir

Sõjaväelane ja riigitegelane, Eesti vägede ülemjuhataja Vabadussõjas 1918–1920, Pätsi tähtsaim kaastööline autoritaarse režiimi aastail 1934–1940

Lõpetas 1905 Vilno (Vilniuse) sõjakooli ja 1912 kindralstaabi akadeemia Peterburis. Osales Esimeses maailmasõjas. Vene armees tõusis alampolkovniku (kolonelleitnant) auastmeni. 1917. a detsembrist kuni 1918. a  veebruarini oli Vene armee koosseisus moodustatud Eesti jalaväediviisi ülem. Seejärel töötas kuni detsembrini Eesti Vabariigi esinduse juures Nõukogude Venemaal. Andeka ja respekteeritud ohvitserina määrati ta 1918. a detsembris Eesti vägede ülemjuhataja kohale Eesti Vabadussõjas. Laidoneri tegevus selles ametis oli edukas ja ta saavutas üldise populaarsuse. Pärast kindralleitnandi auastmes erruminekut 1920. a märtsis tegeles Laidoner 1920. aastatel äriga ning poliitikaga ja oli aktiivne ühiskonnategelane. Oli 1920–1929 Riigikogu liige. Oli korduvalt arvatud Eesti delegatsiooni koosseisu Rahvasteliidu kongressidel; 1925 Rahvasteliidu volinik Türgi-Iraagi piirikonflikti lahendamisel. 1924. a detsembris nimetati NSV Liidu toetatud Eesti kommunistide riigipöördekatse tõttu taas lühikeseks ajaks sõjavägede ülemjuhatajaks. 1933–1934 oli uuesti aktiivselt sisepoliitikas, kandideerides riigivanemaks, kuid enne valimisi otsustas koos riigivanem Konstantin Pätsiga teostada riigipöörde. 12. märtsil 1934 nimetas Päts Laidoneri taas sõjavägede ülemjuhatajaks, sellele kohale ta jäi kuni 22. juunini 1940, kui ta kõrvaldati ametist maa okupeerinud NSV Liidu esindajate nõudmisel. 1939. a sügisel, kui NSV Liit nõudis Eestilt baase, ähvardades nõustumata jätmise korral sõjaga, pooldas Laidoner sõja vältimist, kuna arvas, et ilma tugeva liitlaseta hävib Eesti riik sõjas. Juulis 1940 küüditati ta koos abikaasaga Venemaale Pensasse, 1941. a juunis arreteeriti. Elu lõpuni viibis vanglas. Laidoner oli esimese Eesti Vabariigi ainus täiskindrali auastmesse ülendatud (1939) sõjaväelane.

 
VÄLISVIITED:

Lisateave artikli kohta