Lääne-Eesti tasandikud

Sisukord

 • Lääne-Eesti madalikud

  Lääne-Eesti on madal tasane ala, mis ulatub enamasti vähem kui 20 m üle merepinna. Piirkond hõlmab umbes viiendiku Eesti territooriumist ning jaguneb tinglikult kaheks osaks ...
  Loe edasi »

 • Moreenrannad, rannikuluitestikud ja viirsavitasandikud

  Lääne-Eesti madalikku on kutsutud Terra Maritima'ks, mereäärseks maaks. See tuleneb sellest, et meri on olnud tähtsaim tegur selle ala kujunemisloos ning etendab olulist osa ...
  Loe edasi »

 • Puisniidud

  Lääne-Eesti tasandike taimkatet iseloomustab niitude ja puisniitude, soode, luhtade ja roostike rohkus. See ala on mitu tuhat aastat noorem kui Kõrg-Eesti. Maakoor kerkib siin praegugi ...
  Loe edasi »

 • Rannaniidud

  Rannaniidud on roht- ja heintaimedega kaetud tasased ning madalad karjatatavad rannalõigud, mis on soolase merevee otsese mõju piirkonnas. Rannaniitude taimkatet iseloomustab erinevalt sisemaaniitudest soolalembeste liikide ...
  Loe edasi »

 • Matsalu looduskaitseala

  Eesti on oluliseks turgutusalaks läbirändavatele veelindudele. Suurem osa arktilistes tundrates pesitsevaist veelindudest lendab kevad- ja sügisrände ajal piki Läänemere randu, eelistades selle lõunarannikut. Igal kevadel ...
  Loe edasi »