Mereäärsed kivikülvid ja liivarannad

Lahemaa rannik, nii nagu kogu Põhja-Eesti rannikumadalikki, on rikas suurte rändrahnude ja kivikülvide poolest. Need on siia hiiglaslike mandriliustike poolt kantud Soomest ja Skandinaaviast, kus taolised kivimid paljanduvad otse maapinnal. Seega annavad nad väärtuslikku informatsiooni liustike liikumise suuna ja ulatuse kohta viimasel jääajal. Suuri kivikülve võib kohata Juminda poolsaarel Tapurla lähedal ning Käsmu metsas ja rannas. Lahemaa rändrahnudest on tuntumad Juminda Majakivi, Jaani-Tooma Suurkivi Kasispeas ning Võsu Ojakivi. Paljude rändrahnudega seostuvad muistendid Kalevipojast ning seetõttu on neil oluline roll meie kultuuriloos. Näiteks Suurpea ja Pärispea küla vahel mererannas olevasse Odakivisse olevat legendi järgi põrganud oda, mille Kalevipoeg Loksa rannast vaenlase suunas visanud.

Liivaranda leidub Lahemaal vähe, peamiselt lahesoppidesse suubuvate jõgede suudmeis. Suurim ja tuntuim rand ning selle taga olev luidete vöönd asub Võsul. Võsu on ka Põhja-Eesti vanemaid puhkeasulaid, mis rajati juba 19. sajandil. Siin puhkasid paljud Tallinna, Tartu, Peterburi ja Moskva prominendid. Viimaste aastakümnete tugevad tormid ning ebaadekvaatsed rannakorrastustööd on viinud Võsu liivaranna katastroofilisele taandumisele ja hävimisele. Vähemal määral leidub liivaranda ka Juminda poolsaarel, Loksa ja Vergi ümbruses. Mitmed endised kalurikülad, näiteks Altja ja Vainupea, muutusid nõukogude võimu ajal suvituskohtadeks.

Lisateave artikli kohta