Linnad ja rannaasulad

Kuna tingimused põllumajanduslikuks tootmiseks on Põhja-Eesti rannikul piiratud, siis on asustus koondunud kaluriküladena vahetult mere äärde. Eriti hästi on see jälgitav suurematel poolsaartel, mille siseosad on tavaliselt inimtühjad. Kalapüük ja kõik selle juurde kuuluv on siin olnud pikka aega peamiseks tegevuseks. Tähtsat osa on etendanud ka paadisõit ning „sõbrakaubandus” Soome rannaäärsete alade elanikega. Kuigi metsavarud on suured, kuuluvad need enamasti kaitsemetsade hulka ning seetõttu ei leia töönduslikku kasutust. Loksal ja Viinistul on tehtud kindlaks mineraalvee olemasolu, Keril ja Pranglil esineb vähesel määral maagaasi. Eriti soodsad tingimused on selles piirkonnas puhkemajanduse arendamiseks. Tallinna ümbruses on peamisteks puhkekohtadeks Klooga, Laulasmaa, Vääna-Jõesuu, Rannamõisa, Kaberneeme ja Salmistu. Lahemaal on tuntumad puhkeasulad Võsu ja Käsmu.

Mitmed endised kalurikülad muutusid nõukogude okupatsiooni ajal suvituskohtadeks, sest kohalikel elanikel oli keelatud omada paate ning nendega merd sõita ja kala püüda. Piirkonna tähtsaim ja tuntuim puhkeasula on juba 19. sajandi lõpust alates Narva-Jõesuu. Seda peeti suurepärase liivaranna, sooja merevee, uhkete villade ja pansionaatide, kuursaalide, heakorrastatud parkide ning lehtlate tõttu Baltikumi parimaks kuurordiks. Narva-Jõesuu sai viimases sõjas väga tugevasti kannatada, ka on 20. sajandi lõpukümnendeil tormilained tugevasti hävitanud sealset liivaranda.

Tööstusasulad
Rannikumadalikul paikneb osaliselt meie pealinn Tallinn: siia jääb kesklinn (v.a Toompea) ning suuremad tööstuspiirkonnad Kopli ja Paljassaare poolsaarel. Nende poolsaarte loodus on tööstuse, transpordi ning endise nõukogude sõjaväe tegevuse tulemusena üsna tugevasti kannatada saanud. Kuigi majandustegevus siin praegu suures osas kiratseb, on see endiselt võrdlemisi saastunud ning ebasõbralik keskkond.

Võrdlemisi tihe ja rohkete tootmisettevõtetega asustus levib ka Tallinna vahetus naabruses, eriti Viimsi poolsaarel. Rannikumadalikule jääb suuremas osas ka Kirde-Eesti tähtis tööstuslinn Sillamäe, sealse toksiliste ja radioaktiivsete jäätmete hoidlaga seostub kogu Eesti suurim keskkonnakatastroofi potentsiaal.

Teatava koormuse ümbritsevale keskkonnale on andnud ka Loksa (Harjumaal) oma endise laevaremonditehasega. Lääne-Virumaal on nimetamisväärsem Kunda linna külje all asuv Lontova sinisavikarjäär. Ida-Virumaal asub rannikumadaliku liivakiviterrassil Aseri tööstusasula, kus valmistatakse mitmesugust ehituskeraamikat.

Lisateave artikli kohta