Taimestik ja loomastik

Sisukord

 • Taimestik

  Läbi Eesti kulgeb Ida- ja Kesk-Euroopa taimestikugeograafiliste provintside vaheline piir: ligi 35% kõigi liikide või alamliikide üldarvust on Eestis oma leviala piiril. Areaalipiiridele jõudnud liikidest ...
  Loe edasi »

 • Metsakooslused

  Eesti kuulub parasvöötme metsavööndi segametsade allvööndi põhjaossa, kuid siin on pinnase koostisest ja niiskusrežiimist sõltuvalt levinud palju erinevaid metsatüüpe.
  Loe edasi »

 • Märgalade taimestik

  Sood hõlmavad ühtekokku ligi neljandiku Eesti territooriumist. Kõige levinumad on rabad, milles on aastatuhandete jooksul liigniiskuse ja hapnikupuuduse tingimustes ladestunud paks turbakiht ning seal kasvavail ...
  Loe edasi »

 • Seened

  Seeni on Eestis registreeritud üle 3700 liigi, kuid arvatakse, et siin kasvavate liikide arv võib ulatuda 4500-ni. Enamik seeni kasvab lagundajate või parasiitidena rohkem kui ...
  Loe edasi »

 • Loomastik

  Imetajaid on Eesti alal kindlaks tehtud 64 liiki. Neist kolm — ondatra, kährikkoer ja ameerika naarits — on Eestisse sisse toodud ja kaks — kobras ning euroopa hirv ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »