Seened

Seeni on Eestis registreeritud üle 3700 liigi, kuid arvatakse, et siin kasvavate liikide arv võib ulatuda 4500-ni. Enamik seeni kasvab lagundajate või parasiitidena rohkem kui 1200 taimeliigil. Põlismetsade hävimise tõttu on paljud puitu lagundavad seeneliigid muutunud haruldaseks, kuid võrreldes Põhjamaadega, kus liiga intensiivne metsamajandus on saanud paljudele liikidele saatuslikuks, on puiduseene liikide esindatus Eesti metsades märksa parem.

Söögiks soovitatavaid seeneliike on Eestis umbes 60 liiki. Lääne-Eestis traditsiooniliselt söögiks kasutatavate seeneliikide arv on Ida-Eestiga võrreldes märksa väiksem. Samas tarvitavad eestlased söögiks enam seeneliike kui Lääne- ja Kesk-Euroopa rahvad, kuid vähem kui venelased.

Lisateave artikli kohta