1990. aastad Eesti panganduses

Sisukord

  • Panganduse roll Eesti majanduse arengus

    Stabiilse ja rahvusvahelisse majandusellu integreerunud pangandussektori tekke peamisteks eeldusteks Eestis olid eraomand ja kapitali vaba liikumine. Uue rahandussüsteemi teket mõjutas eelkõige erapanganduse kujunemine, mis sai ...
    Loe edasi »

  • Integreerumine Skandinaavia pangandusturuga

    Muutuv suhtumine tekkivatesse turgudesse põhjustas portfelli-investeeringute väljavoolu ja seetõttu oli pankadel üha raskem maksta oma tasumata välislaene. Samal ajal püüdis Eesti Pank ülekuumenevat majandust pisutki ...
    Loe edasi »