Hinnad ja inflatsioon

Kuigi Eesti keskmine hinnatase on arenenud maade omast märgatavalt madalam, on ta praeguseks üks kõrgemaid Kesk- ja Ida-Euroopas. Suhteliselt kõrge hinnataseme kujunemisele on aidanud kaasa nii varakult riiklikust reguleerimisest vabastatud hinnad kui ka Soome naabrus — paratamatult kandub sealne kõrge hinnatase osaliselt ka Eestisse, eelkõige ostuturistide sihtpunkti — Tallinnasse — üle. Olemasolevad hinnaerinevused ei ole ometigi kõikide hindade osas väga suured — Eestis on küll teenused suhteliselt odavad, kuid päris paljude kaupade hinnatase on täiesti võrreldav Euroopa Liidu keskmisega. Eriti puudutab see imporditavaid tööstus- ja majapidamiskaupu. On olemas terve hulk kaupu-teenuseid, mille hind on Eestis madalam kui üldiselt soodsama hinnatasemega Lätis-Leedus.

Hinnatõus oli Eestis kõige kiirem reformide algusjärgus 1980ndate lõpus ja 1990ndate alguses, mil loobuti Moskvas määratud hindadest. Lisaks tõstis hindu kaupade nappus, mis tekkis vanade tootmissidemete katkemisest, ja vajadus hakata hädavajalikku kaupa ostma Läänest, kus hinnad ei olnud doteeritud. Sajandi alguses hinnatõus aeglustus oluliselt  2003. aastal oli Eestis inflatsioon 1,3% —, kuid Euroopa Liitu astumise järel hakkas hinnatõus taas kiirenema. Esialgu oli põhjuseks mõningate maksude tõus (aktsiisid) ja kehtestamine (tollimaksud), siis lisandus juba nafta, metallide, toidukaupade ja teiste toodete kallinemine maailmas ning kiirest laenu- ja majanduskasvust tingitud hinnatõus. 2008. aastal kasvasid tarbijahinnad Eestis 10,4%. Majanduskriis aga tõi hinnad kiiresti alla vaatamata sellele, et valitsus eelarve tasakaalustamiseks makse tõstis: 2009. aastal jäid hinnad eelmise aasta tasemele, kuid 2009. aasta maist 2010. aasta veebruarini hinnad langesid aastases võrdluses. Nii kuidas hakkasid hinnad maailmas tõusma, kiirenes 2010–2011 ka Eesti hinnatõus.

Praeguseks on Eestis reguleeritavad väga vähesed hinnad. Riiklikult kontrollitakse elanikele müüdava elektri, maagaasi ja kaugkütte hindu ning suuremate monopolide hinnakujundust, kohalikul tasemel kohaliku ühiskondliku transpordi, vee ja kanalisatsiooni hindu.

Lisateave artikli kohta