Turism

Aastas külastab Eestit umbes 4 miljonit turisti, põhiosa neist tuleb Soomest, viibides siin küll vaid lühikest aega hommikune (öine) sõit Helsingist Tallinna, õhtune (öine) sõit Tallinnast Helsingisse. Vahepeale jääb kaupluste ja teenindusasutuste külastamine. Paariks päevaks Eestisse tulnud turistid jõuavad ka teatrisse ning Tallinnast kaugemale. Järjest kasvab ka Rootsist ja Saksamaalt tulevate turistide arv. Tallinn on oluline Läänemere kruiisilinn (Kopenhaageni, Peterburi ja Stockholmi kõrval), teenindades reisijaid mitmelt poolt maailmast (USA-st, Suurbritanniast jne). Kruiisilaevad peatuvad Tallinnas tavaliselt teel Peterburgi või sealt tagasi.

Eesti astumine Euroopa Liitu suurendas väliskülastusi 2004. aasta suvel märkimisväärselt arvamuste kohaselt suurenes külastuste arv 20–25% või isegi enam. Järsult kasvas vahepeal vähenema hakanud ostuturistide arv, kuna soomlased said piirangute kadumise tõttu hakata rohkem kodumaale viima alkoholi ja tubakat. Kuid kõige enam on kasvanud siiski väliskülaliste arv kaugematest Euroopa Liidu maadest, kuna piiriületused on muutunud lihtsamaks ja Euroopas tekkinud suurem huvi külastada uusi liikmesmaid.

Nädalavahetusel reisijad tulevad põhiliselt Soomest, aga ka Rootsist, samuti Venemaalt ja Lätist. Meritsi tulijad piirduvad sageli vaid Tallinna ja selle lähiümbruse külastamisega. Pikemaks ajaks Eestisse tulnud sõidavad mööda maad ringi, külastades Eesti saari, Kagu-Eestit, loodusparke ja -kaitsealasid, tutvudes puutumata loodusega, või viibivad Eesti puhke- ja raviasutustes. Nn kuurortpiirkondades (Pärnu, Haapsalu, saared, Otepää) on hotellid ja sanatooriumid tavaliselt täis väliskülastajaid. Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud turistide arv Venemaalt, kes tulevad taasavastama kunagisi populaarseid puhkekohti ning veetma nädala- või aastavahetust Tallinnas.

Turismist saavad otseselt tulu reisifirmad ja majutusasutused, lisaks veel mitmed reisibürood ja toitlustusasutused. Kuna märgatav osa turistidest käib Eestis eelkõige ostureisidel, siis saavad neist olulist tulu ka kauplused. Tulusaajate ringi kuuluvad veel mitmesugused teenindus-, puhke- ja raviasutused. Otseselt või kaudselt võib turistidega seotuks lugeda vähemalt 10% Eesti majandusest.

Lisateave artikli kohta