Välismajandussuhted

Eesti majandus on avatud — lisaks aktiivsele kaubandustegevusele tegutseb siin väga palju välisettevõtjaid. Peale selle on Eesti ettevõtted ühed aktiivsemad välisinvestorid siirdemajandusega riikide ettevõtjate seas.

Väikese riigina tuleb Eestil küllaltki palju kaupu importida, selleks on aga vaja ka midagi eksportida. Seetõttu on Eestis palju tähelepanu pööratud ekspordi kasvatamisele. Eesti ekspordib nii kaupu kui ka teenuseid ning eksport on üsna mitmekesine, nagu ka tööstus. Tegelikkuses ongi Eesti majandusstruktuur suuresti mõjutatud ekspordist.

Import Eestisse on suurem kui siit väljavedu. Võimalik on see seetõttu, et välisettevõtjad on Eestisse investeerinud lootuses kasu teenida. Seni on see neil üpris hästi õnnestunud ning seetõttu on raha sissevool Eestisse jätkunud.

Lisateave artikli kohta