Kaubanduse ja teeninduse areng 2000. aastate alguseni

Sisukord

 • Sotsialistlikust defitsiidikaubandusest valuutapoodideni

  Eesti kaubandus- ja teeninduskeskkonnas toimusid 1980-ndate lõpus ja 1990. aastatel radikaalsed muutused. Sarnaselt kogu muu majandusega tegi ka Eesti kaubandus ja teenindus läbi transformatsiooni turumajanduse ...
  Loe edasi »

 • Importkauba kultusest omatoodangu väärtustamiseni

  Nõukogude aja lõpus, kui piirirežiim Eesti ja Soome vahel läks leebemaks ja eestlaste kontaktid sugulasrahvaga tihenesid, sai üheks lääne päritolu kauba hankimise viisiks reisida küllakutsega ...
  Loe edasi »

 • Supermarketite pealetung

  Alates 1990. aastate teisest poolest hoogustus Eestis lääne riikide eeskujul supermarketite ja nende kettide loomine. Säärased kaubandusketid keskendusid eelkõige toiduainete- ja esmatarbekaupade müügile. Esialgu domineerisid ...
  Loe edasi »

 • Suurenev tarbimisvabadus

  Vaatamata toiduainete müügile keskendunud supermarketite lisandumisele hakkas toidukaupade läbimüügi osatähtsus jaekaubanduses alates 1990. aastate keskpaigast vähenema. Püsivhindades arvestatuna suurenes tööstuskaupade müük aastatel 1995–2000 67 ...
  Loe edasi »

 • Turismiäri ja Soome sild

  Eestlaste majanduslike võimaluste kasvule viitas ka sagenev reisimine nii välismaal kui ka Eesti enda piires. Kui 1992. aastal lähetasid Eesti reisifirmad välismaale 46 000 inimest ...
  Loe edasi »

 • Mobiilside ja internet teenustevalikut muutmas

  Rendi-, äri- ja isikuteenuseid osutavate ettevõtete ehk teenindusettevõtete tegevus näitas sajandivahetusel 11-protsendilist aastakasvu. Teenuste müügist omakorda hõlmas kolmveerandi äriteenuste müük, mille alla kuuluvad reklaam, suhtekorraldus ...
  Loe edasi »

 • Arenev ärikultuur

  Eesti taasiseseisvuse algusaastad tõid lisaks elukalliduse järsule kasvule ja kiirele inflatsioonile ning riigi ümberkorraldamisega kaasnenud segadustele kaasa ka ärikultuuri madaldumise. Oma äriga 1990. aastate esimesel ...
  Loe edasi »