Mobiilside ja internet teenustevalikut muutmas

Rendi-, äri- ja isikuteenuseid osutavate ettevõtete ehk teenindusettevõtete tegevus näitas sajandivahetusel 11-protsendilist aastakasvu. Teenuste müügist omakorda hõlmas kolmveerandi äriteenuste müük, mille alla kuuluvad reklaam, suhtekorraldus, ärikonsultatsioonid, raamatupidamis- ja audiitorteenused. Äriteenuste pakkujatest olid paljud mainekate väliskontsernide liikmed, mis viitab oskusteabe paranemisele selles valdkonnas.

Kommunikatsiooniteenuste valdkonnas toimus 1990. aastate algusest 2000. aastateni kiire tehnoloogiline areng ja arvestatavat turgu leidsid täiesti uued teenused. Nii näiteks oli 2001. aastal Eestis mobiiltelefonide kasutajaid 54% elanikest ja kasv jätkus. Eestis tegutses kolm mobiilsideoperaatorit, 2003. aastal plaanis seniste operaatorite võrkude baasil turule tulla veel kaks firmat. Ka fikseeritud telefonide nõukogude ajast pärit aastatepikkused ootejärjekorrad lühenesid suuremates asulates pea olematuks, maapiirkondadesse paigaldati raadiotelefone, digitaaltehnika arenguga paranes side kvaliteet. Mobiilside pealetung siiski kahandas fikseeritud võrgu tarbijaid, operaatorid nägid peamise perspektiivina arvuti püsisideühenduste väljatöötamist. Üheksakümnendate aastate algul arendatud tänavataksofonide võrku pidasid telefonifirmad mobiilside pealetungi tõttu mittetasuvaks.

Paberil kirjade saatmine on Eestis jäänud küll asutuste ametliku korrespondentsi viisiks, erakirjavahetus on aga hoogsalt asendunud elektroonilise postiga. Arvutite ja interneti kasutus on Eestis arenenud jõudsalt, firmade ja asutuste kõrval peab täna arvutiside olemasolu vajalikuks ka enamik vähemalt keskmisel elatustasemel olevatest peredest. Arvutikasutuse arengule on kaasa aidanud riigi ja omavalitsuste loodud avalikud internetipunktid, samuti IT-firmade ja pankade osalusel läbiviidud rahvuslik õppeprojekt „Vaata Maailma”. Vastavalt tehnoloogia arengule ja hindade odavnemisele kasutavad tarbijad aina enam traadita internetisidet, kaasaskantavaid sülearvuteid ja kommunikaatoreid (pihuarvutid).

Lisateave artikli kohta