Muutused eesti majanduses 1990. aastatel

Sisukord

 • Majanduse ümberkorraldamise eeldused

  Balti riikide majanduse, poliitika, sotsiaalsfääri ja kultuuri arengut on olulisel määral mõjutanud nende riikide geograafiline asend Skandinaavia riikide ja Venemaa vahel. Headel aegadel on see ...
  Loe edasi »

 • Rahareform muutuste olulise mõjutajana

  Eestis 1991. aasta augustis taastatud iseseisvus tõi kaasa mitmed muudatused majanduse institutsionaalses raamistikus, kuid vaatamata sellele kuulus Eesti siiski endiselt rublatsooni. 1992. aasta esimestel kuudel ...
  Loe edasi »

 • Valuutakomitee süsteem

  Valuutakomitee süsteem ei jätnud majanduspoliitika valikul just eriti palju võimalusi. Alates reformi algusaegadest liberaliseeriti nii kaupade ja teenuste kui ka raha ja kapitali liikumine. Üks ...
  Loe edasi »

 • Muutused majanduse struktuuris

  Eesti majanduse ümberkujundamist iseloomustas see, et ühtegi majanduse haru ei eelistatud teistele; pea ainus otsustav faktor ümberkorralduste juures oli iga ettevõtte suutlikkus kohaneda majandustingimustega ja ...
  Loe edasi »

 • Väliskaubandus

  Eestis oli alates 1992. aastast kehtinud sama fikseeritud vahetuskurss ja seetõttu kajastus nimetatud väliskaubanduse kasv ka konverteeritavas omavääringus (USA dollarid või Saksa margad). Ekspordi kasv ...
  Loe edasi »

 • Üleminekuperioodist integratsioonini Euroopa Liiduga

  Radikaalsed muutused lõid sobilikud tingimused Eesti koostööks ja integratsiooniks Euroopa Liiduga. Toetuste andmist alustati PHARE programmi raames. Järgmine samm põhjalikuma integratsiooni suunas astuti vabakaubanduslepingutega. Eesti ...
  Loe edasi »