Meri, Lennart

29.03.1929 Tallinn – 14.03.2006 Tallinn

Eesti riigimees, kirjanik, etnoloog ja dokumentalist, taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimene president (1992–2001)

Sündis Eesti diplomaadi perekonnas, elas 1930. aastatel Saksamaal ja Prantsusmaal. 1941 küüditati koos vanematega Siberisse, pääses 1945. a lõpus Eestisse tagasi. Lõpetas 1953 Tartu ülikooli ajaloolasena. Oli Vanemuise teatri dramaturg, Eesti Raadio kuuldemängude produtsent, filmistuudio Tallinnfilm toimetaja ja vabakutseline kirjanik. Tegi ekspeditsioone Kesk-Aasiasse, Siberisse ja Kaug-Itta ning põhjarahvaste juurde. Reiside tulemusena sündinud raamatud ja filmid uurisid soome-ugri rahvaste ühiseid juuri ja tavasid, Siberi ja Kaug-Põhja väikerahvaid ning Siberi avastamise ja koloniseerimise ajalugu. Tema tuntuim film oli „Linnutee tuuled”. Tuntuim raamat „Hõbevalge” oli Eesti ja Läänemere maade ajaloo laiahaardeline rekonstruktsioon, mis kujutas muistset eestlast aktiivse tegelasena avatud Põhja-Euroopas ning õhutas eestlaste lootusi paremale tulevikule. Eestis oli L. Meri üks tähtsaimaid uurimisobjekte Kaali meteoriidi lugu, selle peegeldused antiikkirjanduses ning Põhja-Euroopa rahvaste pärimustes.

1987. a oli ta üks Kirde-Eestisse fosforiidikaevanduste rajamise vastu võitlevate keskkonnakaitsjate liidreid. 1988. a rajas ta Eesti Instituudi, mille kultuuriesindused Kopenhaagenis, Stockholmis, Londonis, Bonnis, Pariisis ja Helsingis täitsid Eesti saatkondade funktsioone kuni iseseisvuse taastamiseni. 1990–1991 oli üleminekuvalitsuse välisminister ja pani aluse uuele Eesti välisteenistusele. 1992. a aprillist oktoobrini suursaadik Soomes. 1992–1996 ja 1996–2001 Eesti Vabariigi president. Tema programm oli Eesti kiire tagasipöördumine Euroopasse, desovetiseerimine, riikluse taastamine ja arendamine Eesti õigusliku järjepidevuse printsiibil ning liitumine Euroopa Liidu ja NATOga. Paljusid keeli valdava erudiidina ja hea kõnemehena oli ta Eesti visiitkaardiks välismaal. L. Meri oli Eesti Teaduste Akadeemia liige (2002), mitme välismaa ülikooli audoktor ja paljude rahvusvaheliste auhindade laureaat. 2002–2003 oli ta Eesti esindaja Euroopa Tuleviku Konvendis.

Lisateave artikli kohta