Molotovi-Ribbentropi pakt (MRP)

Saksamaa ja NSV Liidu vahel 23. augustil 1939 sõlmitud mittekallaletungileping, mille salajase lisaprotokolliga jaotati Ida-Euroopa mõjupiirkondadeks

MRP ehk Saksamaa ja NSV Liidu mittekallaletungileping sõlmiti 23. augustil 1939 Moskvas. Alla kirjutasid Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop ja NSV Liidu välisasjade rahvakomissar Vjatšeslav Molotov. Pooled kohustusid hoiduma agressiivsest tegevusest teineteise vastu ning teise lepingupoole vastu suunatud liitudest ja kokkulepetest. Lepingu salajane lisaprotokoll jaotas mõjupiirkonnad Ida-Euroopas: Soome ja Balti riigid ning Rumeeniale kuulunud Bessaraabia arvati NSV Liidu mõjualasse, Poola jaotati. Leping võimaldas Saksamaal rünnata Poolat, see leidis aset 1. septembril 1939 ja seda peetakse Teise maailmasõja alguseks. Salaprotokolli alusel okupeeris NSV Liit samal sügisel Ida-Poola ja sundis Balti riikidele peale vastastikuse abistamise lepingud, mille alusel paigutati Balti riikidesse NSV Liidu sõjaväebaasid. Soome keeldus vastastikuse abistamise lepingust. NSV Liit ründas Soomet, vallandades Talvesõja. Rahvasteliit kuulutas selle tõttu NSV Liidu agressoriks ja heitis NSVLi endast välja. 1940. a suvel okupeeris NSV Liit Balti riigid ja Bessaraabia. NSV Liit eitas MRP salaprotokolli olemasolu kuni 1989. aastani, kui NSV Liidu Rahvasaadikute Kongress tunnistas MRP ja selle salajased lisad õigustühiseks.

Lisateave artikli kohta