Narva diktaat

​NSV Liidu dikteeritud Eesti-Nõukogude kokkulepe Eesti Vabariigi sõjaliseks okupeerimiseks 1940. a

17. juunil 1940 kell 15 allkirjastasid Narvas NSV Liidu nõudel Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner ja Leningradi sõjaväeringkonna ülem armeekindral Kirill Meretskov kapitulatsiooni tunnustega spetsiaalse protokolli, millega anti Punaarmee väeüksustele formaalne luba siseneda Eesti Vabariigi territooriumile, võtta oma äranägemisel üle sõjaliselt tähtsaid objekte, seada sisse oma komandatuure, paigutada oma sõjaväelasi telefonisõlmedesse, rajada lennuvälju ja korraldada enda varustamist. Eesti pool kohustus 48 tunni jooksul korjama elanikelt ära relvad, mis muu hulgas tõi kaasa Kaitseliidu desarmeerimise. Protokolli eesmärgiks on peetud NSV Liidu soovi näidata Eesti okupeerimist legaalse sammuna. Rahvusvahelise õiguse spetsialistide hinnangul muutis protokolli õigustühiseks Punaarmee üksuste sisenemine Eestisse enne selle allkirjastamist ning samaaegne Eesti ranniku blokeerimine NSV Liidu sõjalaevastiku poolt.

Lisateave artikli kohta