Partorg ehk parteiorganisaator

Kommunistliku partei palgaline ametikoht

Parteiorganisaatori ametikoht võeti NSV Liidus esimesena kasutusele Donbassi kaevandustes ning see oli NLKP süsteemis kasutusel aastatel 1933–1961. Parteivõimud määrasid partorgid partei esindajaks ja algorganisatsiooni organiseerijaks asutustesse, ettevõtetesse, haldusüksustesse jm. Eestis hakati partorge nimetama 1941. a kevadel ning uuesti 1944. a sügisel tähtsamatesse valitsusasutustesse, koolidesse, tööstus- ja põllumajandusettevõtetesse ning valdadesse. Asutustes ja ettevõtetes pidi partorg asutuse juhi kõrval osalema asutuse tegevuse reaalses juhtimises, eelkõige tähtsamate poliitiliste otsuste langetamises ja kaadripoliitika suunamises. Vallapartorgide roll oli ebamäärasem, sest olles esialgu omakandi ainukesed kommunistid, pidid nad demonstreerima partei kohalolekut ja vahendama partei otsuseid kohalikele täitevvõimu asutustele. Üheks nende peamiseks ülesandeks kujunes eelkõige informatsiooni kogumine maal toimunud sündmuste ja valitsevate meeleolude kohta ning selle vahendamine kõrgematele parteiorganitele. Rahvasuus sai partorgist üldmõiste, mida kasutati mitmesuguste parteifunktsionääride, näiteks algorganisatsioonide sekretäride kohta kuni NLKP süsteemi likvideerimiseni.

Lisateave artikli kohta