Õiguskantsleri sõltumatus

Õiguskantsleril on põhiseaduse ja õiguskantsleri seaduse järgi mitmeid juriidilisi tagatisi, mis kindlustavad tema sõltumatuse.

Õiguskantsler ei allu ühelegi riigiametnikule. Oma lojaalsust kinnitab õiguskantsler Riigikogu ees ametivande andmisega ja pärast seda astub ametisse. Õiguskantslerit ei saa poliitilistel põhjustel vabastada, ta tagandatakse ametist üksnes tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise päevast. Samuti tagandatakse õiguskantsler ettevaatamatuse tõttu toimepandud kuriteo eest, mille puhul on seadusega ette nähtud vabaduskaotuslik karistus.

Õiguskantsleri sõltumatuse tagab ka keeld olla mõne teise riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku ametis, osaleda erakonna tegevuses, kuuluda äriühingu juhatusse, nõukogusse või järelvalveorganisse ja osaleda ettevõtluses. Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu.

Lisateave artikli kohta