Sularaharinglus ja arveldussüsteem

Eesti Pangale kuulub seaduslik ainuõigus emiteerida ja käibelt kõrvaldada Eesti raha ning korraldada raharinglust. Panga ülesanneteks on sularahavarude säilitamine varahoidlas, sularaha vastuvõtu ja väljastamise korraldamine koos krediidiasutuste ning sularahakeskustega, sularaha töötlemine ja käibekõlbmatu sularaha hävitamine. Pank määrab ka ringlusse lastava sularaha kogused, varude täiendamiseks vajalikud sularahatellimused ja valib tootjad, samuti haldab pank sularahastatistikat, -arvestust ning -analüüsi. Sularaha emissiooniga siiski otseselt rahapoliitilisi eesmärke ei taotleta.

Vastutades finantsstabiilsuse ja raharingluse eest Eestis, vastutab Eesti Pank ka makse- ja arveldussüsteemi töökindla, kuluefektiivse toimimise ning tervikliku arengu eest. Sellest tulenevalt on Eesti Panga olulisteks ülesanneteks ka rahvusvahelistele nõuetele vastava makse- ja arveldussüsteemi strateegia ning poliitika väljatöötamine ja arendamine; makse- ja arveldussüsteemiga seonduvate riskide seire; süsteemile asjakohase õigusliku raamistiku väljatöötamine ning selle rakendamisele kaasaaitamine; makse- ja arveldussüsteemi arendamine ja selle töö efektiivsuse analüüs.

Eesti taasiseseisvuse kümne aasta jooksul on Eesti Panga tegevus olnud suunatud taotlusest tagada Eesti rahasüsteemi stabiilsus ja madal inflatsioonitase, toetada pangandussüsteemi tema arengus sotsialistlikust monopanganduslikust süsteemist turumajandust toetava kaasaegse süsteemi poole ning tagada majandusele efektiivselt toimiv sularaharinglus ja arveldussüsteem.

Valuutakomiteele tuginedes ongi saavutatud märkimisväärne inflatsiooni stabiliseerumine, seejuures on ka majanduse intressitase lähenenud Lääne-Euroopa võrdlusandmetele.

Lisateave artikli kohta