Sissejuhatus

​Eesti välispoliitika sai alguse juba enne taasiseseisvumist, kuid ametlik algus on loomulikult koos riigiga. Tollest hetkest tänapäevani on Eesti välispoliitika palju muutunud ja hõlmab mitmeid küsimusi ning on seotud paljude teiste valdkondadega. Eesti välispoliitika arengut on mõjutanud rasked otsused 1990ndate alguses, seejärel otsuste tagajärgedega tegelemine ja otsuste elluviimine ning lõpuks, 20 aastat hiljem, nende otsuste tulemused. Praegusel ajal ei ole enam otseselt vajadust suuri otsuseid teha, kuid see-eest on suhtlus teiste riikidega mitmekesisem ning kaetakse oluliselt rohkem valdkondi.

1990ndate alguse Eesti tegi läbi mitmed sisemised ja välimised muutused, muudeti ümber kogu poliitiline aparaat ja ühiskond laiemalt, tekitati iseseisev välispoliitika. Suureks küsimuseks sai selle välispoliitika suund ja mitmete faktorite koosmõjul sai selleks suunaks Euroopa ning läänemaailm laiemalt. Seejärel oli vaja otsus ellu viia, avaldati soovi astuda Euroopa Liitu ja NATO-sse ning nendega liitumiseks oli vaja teha veel enam muudatusi seaduste ja ühiskonna tasandil. Samal ajal hakkas Eesti aktiivsemalt osalema maailma poliitikas, toetades vaesemaid riike ning osaledes olulistel rahvusvahelistel missioonidel. 2000ndate aastate alguses liituti koalitsioonivägedega, kes okupeerisid USA juhtimisel Iraagi ja liituti nii NATO kui ka Euroopa Liiduga. Järgnevaks, majandusega seotud, eesmärgiks sai liituda vastloodud eurotsooniga, mis 2011. aastal ka õnnestus. Kahekümne aastaga oli Eesti täitnud kõik oma tehnilised eesmärgid. Liitumistest saadik ja veel enam pärast eurotsooniga liitumist tekkis olukord, kus Eestil enam polnudki mingit selget välispoliitilist visiooni, puuduvad isegi põhjalikud välispoliitilised dokumendid. Vähesed eesmärgid, mis on püstitatud, sarnanevad teistele riikidele ehk tegelevad inimõiguste, vabakaubanduse, demokraatia ja Eesti kodanike kaitsega. Eksisteerivad mitmed koostööplaanid, mis võivad saada veel välispoliitika juhtivsuundadeks, aga hetkel neid ei ole.​

Lisateave artikli kohta