Kohalik omavalitsus: mõiste, koht avalikus halduses ja ajalooline areng

Sisukord

 • Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslik garantii

  Kohalik omavalitsus on eestlastele olnud ajalooliselt omane kogukondliku elu korraldamise vorm. Eestikeelse õigusteaduse rajajaid, professor Jüri Uluots on 1930. aastatel kirjutanud: „Üks inglise kuulus jurist ...
  Loe edasi »

 • Omavalitsuse terminoloogia

  Terminil „kohalik omavalitsus” ei tohiks mingil juhul rõhk olla sõnal „valitsus”. Kohaliku omavalitsuse puhul tuleks õigupoolest rõhutada sõna „oma”. See on elanike OMAvalitsus. Kohaliku omavalitsuse ...
  Loe edasi »

 • Kohaliku omavalitsuse koht avalikus halduses

  Kohaliku omavalitsuse korraldus ja koht riigi avalikus halduses sõltub paljuski sellest, millistes piirides on tal õigus iseseisvalt lahendada kohaliku elu küsimusi. Ajalooliselt ja eri riikides ...
  Loe edasi »

 • Kohalik omavalitsus Eestis omariikluse eelsel ajal

  Sajandite jooksul olid Euroopas suured õigused linnadel. Nad olid nagu linnriigid oma õiguste ja vabadustega. Tallinn sai Lübecki õiguse 1248. aastal, hiljem kehtestati see Narvas ...
  Loe edasi »

 • Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigis 1918–1940

  Vene Ajutise valitsuse dekreediga „Eestimaa kubermangu administratiivsest valitsemisest ja omavalitsuse ajutisest korraldusest” anti 5. juulil 1917 Eestile kindlapiirilise autonoomse haldusüksuse iseloom, mille piirid ühtisid rahvusliku ...
  Loe edasi »

 • Kohalike (töö)rahvasaadikute nõukogude periood

  1940. aastal likvideeriti koos nõukogude okupatsiooniga sisuliselt kohalik omavalitsus. Formaalselt olid haldusüksuse nimetusena vallad ja maakonnad kasutusel 1950. aastani. Kuigi Teise maailmasõja ajal kehtestasid Saksa ...
  Loe edasi »

 • Kohaliku omavalitsuse areng Eestis taasiseseisvumise eelselt ja järgselt

  1980. aastate lõpus algas kohaliku omavalitsuse taasloomine. Ülemnõukogu võttis 1989. aasta 8. augustil vastu otsuse haldusreformi läbiviimisest. Lähtudes seadusest „Eesti NSV isemajandamise alused” ja vajadusest ...
  Loe edasi »

 • Välisviited


  Loe edasi »